About LO i Innlandet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om LO i Innlandet

LOs regionskontor i Innlandet driver faglig organisasjonsvirksomhet for LO og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Kontoret representerer LO i følgende styrer og utvalg: 

 • IA- rådet i Innlandet
 • Yrkesopplæringsnemda
 • Grensetjenesten
 • Vegforum innlandet
 • Regionens gruppe i Samarbeid mot svart økonomi
 • Andre prosjektgrupper

Regionskontoret organiserer et nettverk mellom forbundene og lokalorganisasjonene i fylket:

 • Legger grunnlaget for aktiv medlemspleie og medlemsverving
 • Holder god kontakt med fagforeninger og klubber i samarbeid med forbundenes fylkesorganisasjoner
 • Bidrar til tvisteløsninger og opprettelser av tariffavtaler i samarbeid med eller etter oppdrag fra forbund
 • Leder LOfavør-komiteen på fylket.

 Faglig/politisk samarbeid gjennom:

 • Deltakelse ved Stortings- og fylkestingsvalg
 • Arrangement 1. mai i samarbeid med Arbeiderpartiet og SV i regionen
 • Deltakelse i samarbeidskomiteen LO/Arbeiderpartiet

Skole/arbeidsliv

LOs ungdomsutvalg i Innlandet gjennomfører årlig en skoleaksjon for å informere elever ved ungdomsskoler og videregående skoler om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Fagbevegelsens sommerpatrulje gjennomføres hver sommer i samarbeid med ulike forbund i fylket.

 

Ansatte på LOs regionkontor i Innlandet

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt