Videregående opplæring må svare på arbeids- og næringslivets etterspørsel

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Iver Erling foran to framvisningsskjermer med utvalg for utdanning sittende rundt møtebordet
Iver Erling Støen innleder om nærings- og arbeidslivets behov for Hovedutvalget for utdanning i Innlandet

Videregående opplæring må svare på arbeids- og næringslivets behov

Arbeidet med skole- og tilbudsstruktur er i emning, og det store linjene skal legges for fylkets utdanningstilbud den neste perioden. Det passet veldig godt for LO og NHO å presentere sin posisjon i utdanningspolitikken da Hovedutvalg for utdanning var samlet 13. mars.

Arbeid til alle er jobb nummer 1

Både samfunnsmessig og for den enkelte er det avgjørende å komme i posisjon for å komme i arbeid. Å komme i posisjon, betyr blant annet å ha rett kompetanse til de jobbene som finnes der en vil bo og leve. 

Det handler også om å komme i posisjon til å leve et selvstendig liv med ei lønn å leve av. Vi har en deltidskrise i norsk helsevesen der 7 av 10 helsefagarbeidere jobber deltid. Det er viktig at kommuner legger til rette for heltid.

Arbeids- og næringslivets behov

I Innlandet er det i dag stor mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse. Mest av alt etterspørres fagarbeidere. Arbeidsmarkedsundersøkelser viser at det er særlig kritisk behov for arbeidskraft i helsesektoren, fagarbeidere og sykepleiere. Det er også stort behov for håndverkere og operatører, ingeniører og IT- utviklere.

Når unge skal velge utdanning, påvirkes de fra flere kanter- foreldre, venner og skolens rådgivere. For LO og NHO er det viktig at skolens rådgivere er tipp-topp oppdatert på arbeidsmarkedet i fylket, og settes i stand til å gi både elever og foreldre kvalifiserte innspill når elever tar sine utdanningsvalg. 

Ny skolestruktur

I arbeidet med ny skolestruktur vil LO Innlandet komme tilbake med høringssvar på struktur og organisering.

Omstilling til nye oppgaver

Det grønne skiftet krever en rettferdig omstilling , og det kommer andre krav til kompetanse. Samtidig øker kravene til kompetanse i hele bredden av arbeidslivet. Vi ser tendenser til et todelt arbeidsliv der de som har mest behov for kompetansepåfyll ofte får minst, allerede lavt utdannede og de med manglende norskferdigheter er mest utsatt. 

Vi må ha ordninger som motvirker ulikhet og bidrar til livslang læring uten tap av inntekt. Bransjetilpassede kompetanseprogrammer må bli varige, styrkes og videreutvikles med blant annet yrkesrettet norskopplæring og digitalisering. Voksne med lite utdanning må prioriteres for kvalifisering til et arbeidsliv i endring. 

Viktig at det legges opp til gode desentraliserte etter- og videreutdanningstilbud for arbeidstakere som er i jobb uten at de må reise langt for å benytte seg av tilbudene.

Inkludere de som står utenfor

46 000 personer er den delen av arbeidsstyrken i Innlandet som står utenfor arbeidslivet. Privat og offentlig sektor må i større grad ta i bruk hele arbeidsstyrken. Innlandet har en stor samfunnsutfordring som påvirker arbeidsmarkedet. Kvalifisering er den viktigste nøkkelen for å redusere utenforskapet.