Vi må skape og dele samtidig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hannah Gitmark står foran framvisningslerrettet som viser bilde av tusenlapper.
Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda innledet om ulikhet i det norske samfunnet

Vi må skape og dele samtidig

Økende ulikhet er en stor trussel for det norske samfunnet. Vi har også en stor utfordring med lavere inntekter fra arbeid og høyere offentlige utgifter

- Vi må løse begge deler, samtidig. Det krever både nasjonale og lokale løsninger, både i politikken og fra partene i arbeidslivet. 

LOs regionkonferanse i Innlandet hadde økte forskjeller som tema på sitt høstmøte 9.-10. november 2023. Tankesmien Agenda tok oss igjennom samfunnsutviklingen som har gått mot større forskjeller og de få rike som eier stadig større andel av ressursene.

Store forskjeller ryster tilliten i samfunnet vårt, og kan bety enorme endringer i hvordan vi sammen håndterer utfordringer som må løses politisk. 

Her kan du kikke på Tankesmien Agendas notater om ulikhet

Samferdsel

Stortinget får Nasjonal Transportplan for 2025-2036 på bordet i Stortinget våren 2024. Fra Innlandet settes alle krefter i sving for økte bevilgninger til utbedring av Innlandets veier. Det er store opprustnings- og vedlikeholdsbehov i vårt fylke med enormt mange mil med vei, og særlig mye fylkesvei.

Nils Kristen Sandtrøen satt tidligere i samferdselekomiteen på Stortinget, og ga orienterte regionkonferansen om hvordan abeidet med Innlandets samferdselsprioriteringer og behov ser ut fra Stortinget.

Iselin Vistekleiven er nyvalgt leder i utvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Hun leder med andre ord det politiske arbeidet for å både skaffe Innlandet mer penger til samferdsel, og fylkets arbeid med å fordele de midlene som tilfaller fylket. 

Innlandet fylkeskommune har et handlingsprogram for fylkesvei som går ut i 2025, og Iselin Vistekleiven har fokus på hvilke prioriteringer som skal inn i planverket i kommende periode. Hvis vi skal dømme etter diskusjonen fra regionkonferansen, vil både LO Innlandet og tillitsvalgte i forbund og lokalorganisasjoner bidra aktivt i dette arbeidet.

Guttorm Tysnes er leder i Veiforum Innlandet. Vegforum Innlandets formål er å være den regionale alliansen som kan samordne et styrket arbeid for vegutbygging i regionen. Aktørene og deltagerne i Vegforum Innlandets arbeid er organisasjoner innen næringsliv og arbeidsliv, transportbrukere og bilistorganisasjoner.

LO Innlandet er medlem i alliansen Veiforum Innlandet, og er representert med regionnestleder Odd Erik Kokkin. 

Behandlede uttalelser

Regionkonferansen startet behandlingen av innkomne saker på dag 1, og her kan du lese uttalelser om internasjonale, nasjonale og regionale problemstillinger som våre valgte og tillitsvalgte er opptatt av akkurat nå