Velferdsteknologi handler om mennesker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Velferdsteknologi handler om mennesker

Vi har spennende velferds- og teknologiske prosjekter i eget fylke, både i kommunesektoren og på utviklersida. Iselin Vistekleiven ga oss innblikk i samarbeidsprosjektet i Nord- Gudbrandsdal. Prosjektet høster anerkjennelse og begeistring nettopp fordi de setter brukerne i sentrum.

"Innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen skal uavhengig av alder, funksjonsnedsettelse eller bosted motta etablerte velferdsteknologitjenester, der tiltaket er vurdert til å bidra til økt mestring og trygghet." Formålet til velferdsteknologiprosjektet i Interkommunalt politisk råd i Nord-Gudbrandsdal

Erkjennelsen av at det blir flere eldre og færre å ansette i kommunene ligger høyt i bevisstheten til de som bestemmer. At Nord- Gudbrandsdal har funnet gode løsninger hos seg, skaper tro på mulighetene også hos andre. Iselin Vistekleiven er prosjektleder for samarbeidspro fokuserte på de fire typer teknologi:

  • Trygghetsskapende teknologi
  • Mestingsteknologi
  • Utrednings- og behandlingsteknologi
  • Digital hjemmeoppfølging

Under innlegget fikk vi vite at det er flere regioner i Innlandet som har dårlig aldersbæreevne, blant annet Nord-Gudbrandsdal og Sør- Østerdal. Det betyr at vi er få  innbyggere i arbeidsfør alder sett i forhold til antall eldre, og dermed dårlig grunnlag for å opprettholde velferdstilbudet både praktisk og økonomisk.

Teknologien vi hjelper oss med må brukes der den kan gi oss bedre løsninger og bedre menneskemøter. Komfyrvakten hindrer brann, robotstøvsugeren frigjør tid for hjemmetjenesten. Og den bidrar til opplevd mestring for brukeren som kan fikse ting selv. En skjermløsning for samtaler kan bidra til raskere respons, bedre samtaler og hyppigere kontakt. Teknologien kan være bra for brukeren, nære relasjoner såvel som for personell i helse- og omsorg. 

Eli Blakstad, velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet ledet panelsamtale med

  • Iselin Vistekleiven, prosjektleder hos Interkommunalt politisk råd i Nord-Gudbrandsdal
  • Kasper B. Rustad Hansen, prosjektleder for Ikomm AS
  • Stian Undebekken, seniorrådgiver i Ikomm 

I samtalen ble det løftet fram en rekke muligheter for kommunene, men også etiske dilemmaer. Ikomm, som eies av kommuner, er nettopp et selskap som ser på grensene i lovverket og utvikler IT- løsninger som kan hjelpe eierne sine innenfor de rammene som finnes. 

Panelleder Eli Blakstad og panelet satte i gang gode refleksjoner hos publikum, og det kom mange relevante spørsmål til panelet. De to avsatte timene gikk fort, og vi gikk fra møtet litt klokere enn da vi kom. 

Eli Blakstad.jpg