Vannkraftverkene kan gi enda mer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tillitsvalgt, Tobias Forårsveen, viser et oversiktsbilde av Strandfossen Kraftverk til Iver Erling Støen
Barfaring på Strandfoss Kraftverk i Elverum med tillitsvalgt Tobias Forårsveen

Vannkraftverkene kan gi enda mer

Vannkraft utgjør om lag 88 % av den norske kraftforsyningen. Med helt nødvendig fokus på nye energikilder, er det fort gjort å glemme vår basis strømkilde. Vi besøkte Strandfossen kraftverk i Elverum for å lære mer om vannkraftverkene våre. Tillitsvalgt Tobias Forårsveen åpnet dørene for regionleder hos LO Innlandet, Iver Erling Støen.

Spesialkompetanse

Mange av våre vannkraftverk er mer enn 100 år gamle, og sammensatt av gammel og ny teknologi. Ingen anlegg er helt like, for de er oppgradert etter behov i løpet av kraftverkets levetid. De som jobber her må kjenne det enkelte kraftverkets tekniske egenart for å ivareta drift og sikkerhet. Hver eneste dag er det fokus på sikkerhet, og sånn må det være. Det tar tid å bli kjent, og opplæring er absolutt viktig for alle som jobber på et kraftverk.

Kan vi få mer ut av vannkraftverkene?

Det er Hafslund Kraft som eier og drifter Strandfossen kraftverk. Hafslund har 81 kraftverk i Sør-Norge. Samtidig prosjekterer de også vindmølleprosjekter. Under besøket spurte vi om det kunne være mulig å få mer ut av vannkraft enn vi allerede gjør, og her kommer jo mange interessante politiske diskusjoner inn.

Fra vår side, fikk vi inntrykk av at vi samfunnsmessig har alt å vinne på oppruste og utvide eksisterende vannkraftverk, men det er krevende å få det til å lønne seg med kostbare utbedringer for eierbedriftene. Grunnrenteskatten er nå jevnet ut mellom vannkraftverk og landbasert vindkraft etter et forlik på Stortinget i desember, og rammebetingelsene som er etterlyst for mer vannkraft skulle sånn sett være på plass.

Stadig oppgraderinger og utvidelser

I den norske strømdebatten stilles det spørsmål om kapasitetsutnyttelse og manglende oppgraderinger av kraftverk. Vi har fått vite at Hafslund Kraft jobber kontinuerlig med oppgraderinger og utvidelser av sine 81 kraftverk, tilsvarende ca. 20-40 GWh ny kraftproduksjon hvert år. De siste årene har selskapet bygget fem nye kraftverk, som til sammen har en produksjon på en milliard kilowattimer (1 TWh) fornybar energi.

Fra LOs side håper vi å se flere konkrete prosjekter i Innlandet på vannkraftsida. Vi trenger et fornybart kraftløft til lands og til vanns og i luften med.