Tverrpolitisk krav: Planlagt E6 må bygges til Otta!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
NLF, LO og NHO sin representant i snøvær
Været var like dystert som humøret i dag. Gutorm Tysnes (NLF), Odd Erik Kokkin (LO), Jon Kristiansen (NHO)

Tverrpolitisk krav: Planlagt E6 må bygges til Otta!

Etter at det er brukt om lag 1,1 milliarder kroner på planlegging og prosjektering av ny E6 mellom Moelv og Otta, ga Miljødirektoratet overraskende avslag på bygging gjennom Lågendeltaet på Lillehammer. Vegforum Innlandet inviterte derfor til pressemøte i dag, 17. januar 2023.

Dette betyr full stopp for E6- utbygging mellom Moelv og Øyer, og i verste fall hele strekningen fram til Otta. Bare for 2023, er det snakk om over 7 milliarder med byggeklar/signeringsklar veg. Flere tusen årsverk stoppes for de neste årene.

Utbygging av E6 er vedtatt av Stortinget, planlagt og regulert sammen med kommunene og godkjent av Statsforvalteren. Ny E6 handler om trafikksikkerhet, om å binde Innlandet og resten av landet sammen. E6 er helt sentralt som transportsystem nord-sør og er en av landets viktigste eksportveger. 

Ny E6 er planlagt med flere kilometer med tunell forbi det meste av Lågendeltaet, for minst mulig inngripen og skade. Trafikken på dagens bro over Lågendeltaet, med ett felt i hver retning, forventes å øke. Antall biler i døgnet har allrede passert punktet hvor man anbefaler firefelts kjørebane. Dagens bro er derfor det dårligste alternativet for fugl, fisk og mennesker.

Etter at Miljødirektoratet stoppet prosjektet, er det nå opp til politikerne å løse floken. Miljødirektoratets vedtak åpner for en politisk løsning, men da må politikerne handle- før det er for sent.

Dagens pressemøte viste at det er brei tverrpolitisk enighet om behovet for ny E6. Det må handles nå!