Studentservice

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Studentservice Lillehammer
Studentservice, Lillehammer

LOs Studentservice på Lillehammer

Hver første tirsdag i måneden tropper LO og et knippe av våre forbund opp med studentservice på Høgskolen Innlandet, campus Lillehammer. De setter opp stand med materiell og aktiviteter for studentene, gir faglig informasjon og rekrutterer studentmedlemmer til forbundene.

LO og forbund hand i hand

Studentservice på campus Lillehammer startet opp allerede i 2006. De som deltar, er Fellesorganisasjonen (FO), Handel og Kontor (HK), Fagforbundet, Industri Energi (IE), Skolenes Landsforbund (SL), Norsk Tjenestemannslag (NTL) og LO Stat. Faglig ungdomssekretær ved LOs regionkontor i Innlandet har koordineringsansvaret for aktivitetene.

De forbundene som deltar på Studentservice, er også de som organiserer medlemmer innenfor studieløpene på Lillehammer. Studentrekruttering er viktig for alle forbund, og studentsamarbeidet er godt forankret.

Studentpolitikk

Gjennom samarbeidet på høgskolen, har forbundene og LO felles fokus på studenters generelle livssituasjon og faglige utfordringer. Forbundene er engasjert i studentenes velferd i studie- og bosituasjon, og selvsagt også i arbeidssituasjon. I mange saker er det råd og bistand å hente hos forbundene for studentene, og det er fortrinnsvis det vi er opptatt av.

På den annen side, lærer vi også mye om livet som student i Innlandet. Dette er viktig for oss som samfunnsaktør. Vi er opptatt av at våre studenter har det godt og får positiv tilknytning til Innlandet. Håpet er at mange vil fortsette å bo og arbeide her hos oss.    

Studentservice hver første tirsdag i måneden 

Det er en lang tradisjon med månedlige stands på Høgskolen Innlandet (HINN), campus Lillehammer. Det verves nye medlemmer hver gang, og det er god medlemspleie å stille opp jevnlig på studiestedet. Studentene som kommer bort til standen til LO og forbundene, ønsker å vite mer om rettigheter de har i arbeidslivet.  

Det kommer også en del folk som gjerne bare vil ha brosjyrer som også kan komme godt med. Det blir delt ut sjokolade, kaffe, penner og andre småting til de som kommer bortom vår stand.

Samarbeid med StInn, HINN og "Studenten"

LO i Innlandet har godt samarbeid med Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn). StInn og HINN ordner med alt det praktiske vi trenger for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter. Alt fra å booke møterom, konferansrom og tilrettelegging av standsaktivitetene. 


Eksempler på aktiviteter vi deltar på eller arrangerer:

  • Jobbsøkekurs for studentene
  • Temakvelder i samarbeid med HINN og StInn
  • "Luksusfellen" med studentøkonomi i samarbeid med Sparebank1 
  • Jussens karieredag
  • Karrieredag for kontor- og administrasjon
  • Deltakelse med aktiviteter under fadderuka og festivaldagen

Alle temakvelder og kveldsarrangementer arrangeres sammen med "Studenten", som er kaffebaren på skolen. "Studenten" gir oss trivelige, ryddige rammer og gode fasiliteter under arrangementene. Studentkantina (SINN) sørger for god mat og servering.

Ønsker tilsvarende på flere campus

HINN har mange campus som kan egne seg for tilsvarende organisering av Studentservice. LO Innlandet og forbundene ønsker å opprette tilsvarende aktivitet flere steder i Innlandet. Det starter et arbeid med å få studentservice på plass i Elverum og på Rena dette året.