Sett sosial boligpolitikk på den politiske dagsorden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Satiretagning fra Robert Nyberg
Tegning: Robert Nyberg

Sett sosial boligpolitikk på den politiske dagsorden

En trygg og egnet bolig burde være en rettighet for alle. I dag har unge, førstegangskjøpere og enslige forsørgere vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet. Leieprisene er høye, og ville i mange tilfeller kunne dekke et lån. Om du ikke har 15 prosent egenkapital blir egen bolig kun en drøm. Flere som ønsker å kjøpe seg sin egen bolig, burde få muligheten til dette.

I 1946 ble Husbanken opprettet for å gjenoppbygge landet etter krigen, men ble raskt statens redskap for å finansiere den allmenne boligforsyningen. Husbanken ble et av etterkrigstidens store velferdsprosjekt. 

Fram til årtusenskiftet ble rundt halvparten av boligbyggingen i Norge lånefinansiert av Husbanken, mens de siste 20 årene er det gitt lån til 15-20 prosent av nybygde boliger, og er i dag et supplement til private banker. De senere årene har Husbanken brukt mye ressurser på bygging av leieboliger og institusjoner.  

Kommunens administrasjon av Husbankens støtteordninger har fått en svakere rolle i utlånsvirksomhet der folk ikke oppfyller egenkapitalkravet. Det frie markedet styrer store deler av boligbyggingen, mens prisene øker i boligmarkedet måned for måned. 

Egen bolig bør være oppnåelig for de som ønsker å komme inn på boligmarkedet. LO Innlandet mener at Husbanken må styrkes. Norge trenger en fremtidsrettet boligpolitikk som sørger for nok boliger. I tillegg til flere utleie- og studentboliger, må vi sikre økt tilgang til startlån, styrke Husbanken og utvikle gunstige leie- til- eie- ordninger. Vi trenger en boligpolitikk som møter behov til mennesker i ulike livssituasjoner. Alle trenger et trygt hjem. 

Husbanken må gjenreises som det sentrale gjennomføringsapparat for sosial boligbygging og kanskje burde flere kommuner ha offentlige tomte- og utbyggingsselskaper. Både kommuner og Husbanken må tilføres betydelige ressurser, og ulike støtteordninger må styrkes.  

LO Innlandet ønsker en boligpolitikk hvor mennesker med lave eller vanlige lønninger også har mulighet til komme seg inn på boligmarkedet. Det er med på å bevare et samfunn med små forskjeller. 

Styrk Husbanken og gjenreis den sosiale boligpolitikken. Alle trenger et trygt hjem, en base som gir mulighet til å delta i samfunnet og bidra med det man kan til fellesskapet. 

Det ferdiginnspilte webinaret finner du her: