Sammen for et godt jordbruksoppgjør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ansatt på Bakers viser gjestene prosess med industriell baking av brod
Næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri. I Innlandet er matproduksjonen en bærebjelke for sysselsetting, næringsliv og bosetting.

Sammen for et godt jordbruksoppgjør

Uttalelsen er signert /Kjersti Røhnebæk, leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Hallvard Helland, leder Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Odd Erik Kokkin, regionnestleder i LO Innlandet, Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag/. Uttalelsen er sendt Innlandets medier 26.april

Innlandet er matregion nummer 1, med en mangfoldig og omfattende matproduksjon. Vi produserer 24 % av kaloriene som produseres i Norge, og har størst verdiskaping fra landbruket.

  • Vi har komplette verdikjeder fra jord til bord for poteter, kjøtt, melk, korn, egg og grønnsaker.
  • Jordbruksproduksjonen gir grunnlag for minst 15.500 arbeidsplasser.
  • Næringsmiddelindustrien i Innlandet har tusenvis av arbeidsplasser. I tillegg til meierier, slakterier og andre foredlingsbedrifter, har vi en rekke lagre og pakkerier rundt i hele fylket.
  • Vi har også de fremste miljøene innen husdyravl og planteforedling.

Nå står vi foran det viktigste jordbruksoppgjøret på flere tiår. Stillstand i inntekt og en enorm kostnadsutvikling gjør at mange bønder står ved en korsvei. Når kostnadene stiger mer enn inntektene, og all buffer er brukt opp, vil dessverre matproduksjonen stoppe av seg selv.

Vi ser at mange nå har meldt inn dyra sine til slakt, og vi vet at det er mange som ikke har råd til å gjødsle jorda si skikkelig. Det betyr mindre avling til vinterfôr, og at enda flere dyr må slaktes i løpet av vinteren som kommer. Dette står i sterk kontrast til en situasjon med krig i Europas kornkammer, og en fiendtlig makt som kontrollerer verdens produksjon av kunstgjødsel.

Vår egen matproduksjon er helt vesentlig for i størst mulig grad å fø vår egen befolkning, også i et solidarisk perspektiv overfor fattige i verden. Det er ikke etisk forsvarlig å basere seg på å kjøpe maten ut av hendene på dem som har mindre penger.

Næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri. I Innlandet er matproduksjonen en bærebjelke for sysselsetting, næringsliv og bosetting.

Derfor står vi sammen om et krav om at regjeringen må levere på løftene i Hurdalsplattformen. Inntektene i jordbruket må løftes opp på samme nivå som resten av samfunnet.