Ressurser på avveie i "Livets harde skole"?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Trond Hagerud, Kamilla Thue, Elin S. Bjørkli og Øystein Spjelkavik
Trond Hagerud, adm.dir. på MAPEI, Kamilla Thue, ordfører i Eidskog, Elin S. Bjørkli, panelleder, og Øystein Spjelkavik, forsker v/AFI på OsloMET

Ressurser på avveie i "Livets harde skole"?

I Kongsvingerregionen står ca 1/4 av unge i alderen 20-29 utenfor skole- og arbeidsliv. Dette er noe av bakgrunnen for at vårt temamøte om inkludering gjennom arbeidsplassen ble lagt dit. Den andre grunnen er at vi vet at det jobbes mye og godt med å få folk som er "utafor" til å komme "innafor". Det ble et veldig positivt møte i Kongsvingerregionen.

Forskning

Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMET (AFI) undersøker hvorfor folk blir stående på utsiden, men ikke minst finner de metoder som bidrar til å gi folk meningsfull aktivitet gjennom arbeid. Utgangspunktet er at  Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til sysselsetting av befolkningen, men også i bruk av helserelaterte trygdeytelser. Øystein Spjelkavik er forsker og kunne fortelle oss hva som virker- og hvorfor.

Støtte for mestring

Hemmeligheten for å lykkes med inkludering på arbeidsplassen, er kort sagt støtte for å mestre. De som skal ta imot folk som sliter med å lykkes i arbeidslivet, må ha inkluderingskompetanse. De må blant annet vite at de ikke får motivert arbeidskraft hvis folk ikke opplever mestring. Sammen med NAV har de jobbet fram en mentorordning der en kollega bruker tid på den som skal læres opp i bedriften. Mentoren er en som kan være med i opplæring, bidra og svare på spørsmål når de dukker opp, en som kan være med på mestringsprosessen. Spjelkavik sier det er opplevd mestring som skal til for å finne motivasjon. 

AFI- rapport: Arbeidsinkludering og mentor - inkluderingskompetanse gjennom samskaping

Motivert?

Et funn fra AFI, er at bedrifter, spesielt store bedrifter, gjerne gir folk en sjanse hvis de er motivert. Og siden motivasjon er knyttet til opplevelse av mestring, forventer de med andre ord arbeidstakere som er klar til å jobbe med det samme de kommer inn døra. Det er ikke tilfelle med de som kommer med lærevansker eller psykiske lidelser i bagasjen. De mangler i stor grad mestringstro.

MAPEI- skolen og industrisamarbeid

Trond Hagerud, adm.dir på MAPEI, repliserer på dette at de aldri forventer ferdig utlært arbeidskraft i hans bedrift. Alle må tilegne seg bedriftsintern kompetanse fordi ingen kan alt- uansett hvor de kommer fra. MAPEI- skolen skal sørge for slik opplæring, og er et opplæringsløp som bedriften har laget for de som får jobb her. På Mapei er det satt av ressurser for å sørge for mestring, og det er et brennende engasjement for å motivere for arbeid i industribedriften.

Hagerud tok i sin tid initiativet til dannelsen av regionens industriklynge 7 sterke, sammen med andre industribedrifter i regionen, nettopp for å sørge for at regionens unge skal forstå og oppleve at det muligheter og gode jobber i disse bedriftene. Samarbeid med skolene på alle nivå er etablert og de jobber systematisk for at elever og studenter skal velge en vei som fører til en av bedriftene i klyngen.

Kommune- og regionsamarbeid

På den politiske sida er hver og èn kommune ansvarlig for å legge tilrette for at egne innbyggere lever gode liv med arbeid eller utdanning. Det regionale samarbeidet er godt, og fokus har hele veien vært å få større del av befolkningen i jobb eller utdanning. Kommuneøkonomien påvirkes av at forholdsvis få innbyggere er i inntektsgivende arbeid, og Kamilla Thue fra Eidskog kommune forteller hvordan pengene skal strekke til - blant annet for å understøtte de som har falt utenfor.  

Sommerjobb for ungdom

I regionen gir kommunene sommerjobb til 150 ungdommer hver sommer. I følge forskningen er det viktig at ungdom får tidlig kontakt med arbeidslivet for å utvikle en "arbeidsidentitet", så dette kan være et veldig smart tiltak i denne regionen. Arbeidsidentitet skaper mestringstro, og det lover godt for motivasjon senere i livet.

Godt resultat i Eidskog

Kamilla Thue melder om gode resultater etter langt og godt arbeid på skole- sida. Eidskog kommune ligger på topp når det gjelder gjennomføring av skoleløpet i år, og er superstolt på vegne av kommunen. Slike resultater gir også politikerne og ansatte i kommunen mestringstro og motivasjon for videre arbeid. Vi gratulerer og ønsker lykke til i fortsettelsen!

Kart med fargekoder for statistikk over utenforskap