Ny frisk med ny LOfavør- komite

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOfavørkomite i Innlandet

Ny frisk med ny LOfavør- komite

Den nye LOfavør- komiteen sitt første møte er gjennomført, og de legger opp til mye aktivitet i året som kommer. Planen er å gi tillitsvalgte og medlemmer i Innlandet mer kjennskap til medlemsfordelene gjennom LOfavør- programmet.

For det er en kjensgjerning at vi i Innlandet har altfor lavt kjennskapsnivå blant medlemmer. Det er et uttalt mål å øke kjennskap i vårt fylke.

I handlingplanen for 2023 planlegges det to kurs for tillitsvalgte i Innlandet, og det jobbes videre med regionvise LOfavørmøter i året som kommer. Både bankene og komiteens medlemmer stilller opp på arrangementer lokalt. Det kan være medlemsmøter, andre kurs eller egne LOfavør- arrangement.  Fagforeninger som ønsker innledninger eller bidrag for å opplyse egne medlemmer om LOfavør- produktene må bare ta kontakt!

Refleksens dag og brannvarslerens dag kommer også på planen, som tidligere år. For å øke kjennskap til LOfavør i Innlandet, er komiteen utfordret til å komme med nye tanker og ideer for aktiviteter som kan legges inn i planen når den skal behandles på nyåret. Hvis det er gode idèer fra foreninger eller klubber, er det bare å melde det inn til LO Innlandet eller ditt forbunds representant i komiteen. Alle monner drar!

JakobTveit.jpg

Hovedstrategien for LOfavør- arbeidet er at fordelsprogrammet skal bidra til flere og mer fornøyde medlemmer.

Jakob Tveit, rådgiver med ansvar for LOfavør,  innledet for LOfavørkomiteen om det overordnede planarbeidet og strategien som skal følges opp på fylkesnivå. 

Du finner mer om dine medlemsfordeler her 

Medlemmene i den nye LOfavør- komiteen er oppnevnt fra forbundene og lokalorganisasjonene i Innlandet. Arbeidet ledes av LO Innlandets regionkontor, og alle 5 SpareBank1-bankene er representert i komiteen. Sammensetningen ser slik ut: 

 • Odd Erik Kokkin, LOs regionkontor i Innlandet
 • Olav Neerland, FO
 • Hilde Støen Kvam, Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Alexander Dahl, Fagforbundet
 • Geir Tore Kravdal, Fellesforbundet
 • Roy Kristiansen, Handel og kontor
 • Tor Kristian Godlien, LO i Sør- Østerdal
 • Mie Nielsen, LO i Solør 
 • Knut Joar Gundersen, Sparebank1 Lom og Skjåk
 • Veronica Westli, Sb1 Lom og Skjåk
 • Gunnar Solås, Sb1 Valdres
 • Aase Randi Fjeldberg, Sb1 Gudbrandsdal
 • Jan Grenaker, Sb1 Østlandet
 • Kari-Anne  Bråthen, Sb1 Ringerike-Hadeland