NHO og innleie

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Iver Erling Støen foran anleggsarbeid

NHO og innleie

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene februar 2022. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Regjeringen anbefaler et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. I tillegg kommer det forslag om flere generelle endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle virksomheter. 

Jon Kristiansen, NHO Innlandet og Rangdi W Krogstad, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg Innlandet, har i (GD 19.01.22, OA 18.01.22, RB 19.01.22) uttrykt bekymring for forslaget, blant annet fordi virksomheter som har behov for å leie inn arbeidskraft i kortere eller lengre perioder skal slippe å permittere ansatte. 

NHO mener denne innstrammingen om innleiebestemmelser vil ramme små og mellomstore bedrifter som ikke har tariffavtale. Direktøren for området arbeidsliv i NHO, Nina Melsom har uttalt til NRK at bedriftene vil bli straffet fordi ansatte vegrer å organisere seg.  

Det er ikke uten grunn at Norge er et produktivt og konkurransedyktig land, på tross av at vi er et høykostland.  Hovedårsaken til dette er at seriøse virksomheter samarbeider med tillitsvalgte og investerer i sine faste ansattes kompetanse. Dette gir motiverte medarbeidere.  

LO Innlandet ser i likhet med Kristiansen og Krogstad at de seriøse aktørene i bygg- og anleggsbransjen ønsker strenge og rettferdige regler og ønsker at arbeidsplassene skal være «trygge og trivelige» for alle ansatte. Derfor skal faste jobber fortsette å være bærebjelken i norsk arbeidsliv.  

Vi skal ikke lenger tilbake enn år 2000 hvor vi hadde et generelt forbud mot å leie ut arbeidskraft, med et uttalt mål at arbeidstakerne skulle ha faste, trygge og hele jobber. Nå ser vi konturene av at massiv bruk av innleie, små stillingsprosenter og ufrivillig deltid ødelegger hele bransjer. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber, og støtter forbundet mot innleie, slik at det store underskuddet av fagutdannede håndverkere ikke fortsetter å øke. 

Et forbud mot innleie er et politisk retningsvalg, som er med på å heve statusen til bransjen. Faste ansettelser og ryddige lønns- og arbeidsvilkår, gir bedre omdømme og gjør det enklere å rekruttere og få flere til å utdanne seg i disse bransjene- og det trenger vi. For det blir ikke flere arbeidsfolk i bransjen ved en løsere tilknytning til den.