Nettkapasiteten i Innlandet må firedobles hvis regionen skal holde tritt med etterspørselen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
fjelllandskap med kraftlinjer og master
Bildet er AI-generert

Nettkapasiteten i Innlandet må firedobles hvis regionen skal holde tritt med etterspørselen

Jon Kristiansen, direktør i NHO Innlandet, la fram Kraftløftet Innlandet for fylkestinget på vegne av partene denne uka. Fylkestinget brukte første økta av sitt avsluttende møte for 2023 på  energi, eierskap og Kraftløftet

Nettkapasiteten i Innlandet må firedobles hvis regionen skal holde tritt med etterspørselen fra bedriftene og kraftprodusentene. Det viser rapporten «Kraftløftet Innlandet» som nylig ble lansert av LO, NHO og Innlandet fylkeskommune.

Elvia har ca. 100 saker der ulike aktører ønsker å koble seg på kraftnettet. Knapt noe av den forespurte kapasiteten har fått plass i eksisterende eller planlagt nett.

Hvorfor trenger vi et felles kraftløft?

Det handler om å sikre at Innlandet har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Det er store ambisjoner innenfor industrien vår fremover. Utvikle de arbeidsplasser som vi har, bidra til å skape ny industri, arbeidsplasser og arbeidsliv og skal vi lykkes med det grønne skiftet, behøver vi mer fornybar kraft, både for klimaomstilling og nye industrisatsninger. Sikre et konkurransedyktig næringsliv som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt.

Så er det også viktig at vi har strømpriser som folk og bedrifter kan leve med. Mange kjenner det på lommeboka.

Hva blir konsekvensene av manglende utbygging av kraftproduksjon og nett?

- Tap av arbeidsplasser, både eksisterende og nye
- Nyetableringer og ny verdiskapning blir ikke gjennomført eller blir gjennomført utenfor Norge
- Mislykkes i å nå målet om 50 % økt eksport. Et mål satt av regjeringen
- Mislykkes i å nå klimamål og mister konkurransekraft i Norge ved å ikke tillate elektrifisering av eksisterende (fossil) industri
- Høyere strømpriser i hele landet som en konsekvens av en strammere kraftbalanse

LO og NHO vil:

- Ta ansvar for at det skjer en mer opplyst diskusjon om behov og løsninger ute på arbeidsplassene. Det er et stort behov for å skape forståelse og trygghet om at vi tar de riktige valgene for å nå klimamål, sikre arbeidsplasser og levelige strømpriser.

- Ta initiativ opp mot kommuner og fylkeskommuner for å sikre lokalt lederskap og samarbeid som gir bedre grunnlag for gode prosesser. Det handler også om å fortsette å involvere andre viktige interessenter i arbeidet.

- Ta opp behovet for bedre rammebetingelser med regjering og Storting som sikrer tverrpolitisk flertall om viktige tiltak som sikrer fart og forutsigbarhet. Det vil også innebære å videreutvikle og konkretisere våre felles posisjoner om hva som må til for å sikre en rettferdig omstilling i tett samarbeid med Europa.

Kraftløftet hva er det?

Kraftløftet er et samarbeid mellom LO, NHO og regjeringen for å sikre økt krafttilgang raskere. Gjennom trepartssamarbeidet skal vi bidra til tiltak, mobilisering og grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030.

Den norske modellen og samarbeide mellom myndigheter og partene i arbeidslivet viser gang på gang hvor viktig den modellen er for samfunnsutviklingen også når det gjelder vårt arbeide med kraftløftet.