Medvirkningsseminar i regi av fylkeskommunen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av seminar i Innlandet fylkeskommune

Medvirkningsseminar i regi av fylkeskommunen

Innlandet fylkeskommune er i gang med å utvikle nye regionale planer for tre viktige områder. Samfunnssikkerhet, klima, energi og miljø og det inkluderende Innlandet.

De regionale planene er styringsverktøy for samordning og samarbeid mellom lokale, regionale og statlige aktører.

LO Innlandet har vært med på et av fylkeskommunens medvirkningsseminarer. Deltakere kommer fra et bredt spekter av organisasjoner, ansatte og virksomheter. Målet er å komme med innspill på satsinger som må prioriteres og aktuelle prosjekter, og ikke minst finne mulighetene og ikke bare begrensningene.

Planarbeidet er i startfasen, og det vil bli muligheter for mer involvering og gi høringsinnspill etter hvert. Det kom mange gode og viktige innspill til videre arbeid. LO Innlandet følger med i den videre prosessen, gir uttalelser og er aktive i planprosesser som samfunnsaktør i Innlandet.