Medlem i prøvenemnda for kontor- og adminstrasjonsfag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Medlem i prøvenemnda for kontor- og adminstrasjonsfag

Prøvenemndene ansvarlig for gjennomføring av fagprøver med den enkelte kandidaten.  Organisasjonsmedarbeider Beate Karlsen er medlem av prøvenemnda i kontor- og administrasjonsfag og er en av de som bidrar til å utdanne fagarbeidere i Innlandet.

Det er fylkeskommunen som oppnevner prøvenemndene, men partene i arbeidslivet har forslagsrett. LO Innlandet har pleid å innhente innspill fra forbundene, og en av de som ble foreslått og oppnevnt for perioden 2020-2023 er Beate Karlsen. Kravene for å sitte i prøvenemnda er at man har formell faglig kompetanse i faget og oppdatert arbeidslivserfaring.

Prøvenemnda er noe av det siste lærlingene møter i utdanninga etter to år på skole og to år i lære. Det er prøvenemda som har ansvaret for å utarbeide fagprøvene til den enkelte kandidat. Prøvenemnda skal vurdere arbeidet i etterkant, og om målene i læreplanen er oppnådd - og i hvilken grad.

- Selv om jeg selv er fagarbeider og jobber til daglig i en faglig relevant jobb, lærer jeg mye av å være prøvenemndsmedlem. Både rent tekniske og faglige ting, men også om veiledning og vurdering, sier Beate.

Fagprøven

Det er litt ulikt hvordan de ulike fagene har sine fagprøver, men for kontor- og administrasjonsfaget er det 4 dagers prøve. Den siste dagen er dagen hvor kandidaten presenterer arbeidet sitt for prøvenemnda og hvor man går gjennom det som er levert sammen med kandidaten. Det er også formøter med kandidatene på forhånd der arbeidsoppgavene de har jobbet med blir kartlagt. Slik kan prøvenemnda tilpasse oppgavene til noe som er kjent for kandidaten.

- Men det er også viktig å påpeke at man ikke prøves i læreplassen sin, men i faget. Så det er alltid læreplanen som er utgangspunkt når vi utformer oppgaver, forteller Beate.

Formøtene er gull verdt både for prøvenemnda som får et innblikk i arbeidsplassene hvor lærlingene jobber. For kandidatene er detfint å få et ansikt på prøvenemnda, gjøre det mindre skummelt og få en dialog. Kandidaten får en gjennomgang på hvordan fagprøven foregår, hva som forventes og hvordan man vurderes.

- Jeg var selv veldig nervøs før min egen prøve, så jeg husker følelsen godt, men det å få møte prøvenemnda i forkant gjorde meg mindre redd for det som skulle komme på fagprøven, og det gikk da bra det og.

Beate anbefaler alle som er interessert i fag- og yrkesopplæring om å være med å utvikle sitt eget fag og melde sin interesse til fagforeningen sin til neste prøvenemndsperiode.

– Det er et veldig givende verv, hvor man lærer mye om arbeidsplasser i fylket og ser nye måter å gjøre jobben på.

Det er prøvenemndene som legger premissene for den faglige standarden på norske fagarbeidere, og dermed viktig for arbeidslivet som helhet. Fylkeskommunen kompenserer tapt arbeidsfortjeneste for tiden man bruker på prøvene, så man taper heller ingen ting på å være med.

Man kan lese mer på fylkeskommunen side sider