Meddommere i Arbeidsretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Våpenskjold med riksløven, Tingrett i Vestre Innland og Grethe Eng Hagen på vei inn til arbeidsrettssak.
Grethe Eng Hagen er oppnevnt som arbeidslivskyndig meddommer i arbeidsretten

Arbeidslivskyndig meddommer i Tingrett og Lagmannsrett

Grethe Eng Hagen er en av meddommerne som er oppnevnt i Tingretten og Lagmannsretten i saker som gjelder arbeidskonflikter. Oppnevningen er gjort etter forslag fra LO Innlandet. Hun var nylig innkalt i en sak der det var avsatt tre dager i retten, og krevde en god del forberedelser med sakspapirer og notatblokk.

Fra forhandlinger til tvist

Å være arbeidslivskyndig meddommer er viktig, spennende og veldig lærerikt. De fleste av sakene våre tillitsvalgte kommer borti, løses lokalt ved at en kommer til enighet med arbeidsgiver. Men innimellom finner man ingen løsning - verken lokalt eller på forbundsnivå.

Uløste tvistesaker i arbeidslivet ender i retten. Det kan være trygt for tillitsvalgte som må stille som vitne  å kjenne til rettens oppgaver og innretning. Vi kan fortelle litt om meddommer- rollen.

Oppnevning av arbeidslivskyndige meddommere

Hvert 4. år, oppnevner domsstoladministrasjonen arbeidslivskyndige meddommere til tingrett og lagmannsrett. LO Innlandet er en av organisasjonene som blir bedt om forslag til kandidater før oppnevningen. Oppnevningen skjer tidsmessig i forbindelse med Stortingsvalget. 

Det går ikke an å "melde seg" som kandidat til denne viktige oppgaven, du må bli foreslått til oss fra ditt forbund. For mange er dette et spennende virke, og ikke minst viktig for oss som er opptatt av ordnede forhold i arbeidslivet. 

Habilitet

Selv om LO Innlandet foreslår meddommere til tingrett og lagmannsretten, representerer en ikke "arbeidstakersida" i sakene. Det er det ufravikelige krav om uavhengighet, upartiskhet og habilitet i sakene, og meddommeren plikter å ta stilling til de spørsmål saken reiser på en objektiv og nøytral måte.  

Danner presidens

Som vi vet, danner dommer i retten presidens for lignende saker senere. På den måten gjør hver dom i rettssystemet det enklere å komme fram til lokale avgjørelser. Partene på begge sider av bordet bruker slike dommer som retningsgivende i saker som oppstår.

Fakta om Arbeidsretten i Innlandet: