LOs regionråd i Innlandet besøkte Stortinget

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Rune Støstad, Lise Selnes og Even Eriksen

LOs regionråd i Innlandet besøkte Stortinget

E6- bygging helt til Otta var det klareste innspillet til Innlandets AP- representanter da Regionrådet besøkte Stortinget. Dagen var satt av til å bli kjent, dele informasjon og politiske innspill om de viktigste sakene for tillitsvalgte i fylket.

Saken om E6 er dagsaktuell, og er av de sakene som holdes høyt av tillitsvalgte som kjemper for arbeidsplassene i Innlandet. Veien er vedtatt bygget, planlagt og så godt som klar til å sette i gang. At miljødirektoratet gikk inn og stoppet prosessen, er svært uheldig.

Regionrådets medlemmer løftet behovet for en real innsats til for bredbåndsutbredelsen i fylket med landets dårligste dekningsgrad. Det er villet politikk med økt digitalisering, og både folk og arbeidsplasser er avhengige av digital infrastruktur.

Offentlige tjenester i egenregi, forsvar og sikkerhet og strøm- og kraftsituasjonen var andre saker som ble løftet i møtet mellom tillitsvalgte og stortingsrepresentanter fra Innlandet. Utdanning som oppfyller behovene for faglært arbeidskraft i arbeidslivet- og mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning er viktig. 

Problembeskrivelsen deles i stor grad av både tillitsvalgte og politikere. Og utålmodigheten for å finne gode, politiske løsninger er stor. Partene har tro på dialog og løpende orienteringer om hvilke saker som trykker og hva som er viktig å holde høyt på den politiske dagsorden. Fagbevegelsen har stadig viktige saker som må løses politisk for et godt arbeidsliv i Innlandet og hele Norge.

Fra LO og forbundenes side ser vi resultater av dialog og politisk arbeid som har gått over tid. Mens det stadig kom nye saker vi måtte passe på under forrige regjering, kan vi allerede nå sjekke av mange punkter for politikk som bygger opp under et godt arbeidsliv:     

  • Pensjon fra første krone
  • Styrket rett til heltid
  • Billigere barnehage og gratis SFO
  • Forbud mot innleie som fortrenger faste ansettelser
  • Generell adgang til midlertidige ansettelser er fjernet