LO Innlandet tar over ledelsen i Distriktsrådet HV-05

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Påtroppende og avtroppende leder sammen
Odd Erik Kokkin (påtroppende leder), og Eleonore Rønneberg (avtroppende leder) for Distriktsrådet HV-05

LO Innlandet tar over ledelsen i Distriktsrådet HV-05

På Distriktsrådet HV-05 sitt møte den 1.april ble Odd Erik Kokkin valgt til ny distriktsrådsleder. Han ble også valgt inn som leder arbeidsutvalget sammen med Jørn Gunnar Skjærvik og Anne Lene Leganger.

Hva er så distriktsrådets oppgaver:

Distriktsrådet skal:

  • Arbeide spesielt for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolkningen innenfor Heimevernsdistriktet.
  • Gi uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet innenfor Heimevernsdistriktet.
  • Oversende saker av prinsipiell betydning til Landsrådet dersom de vedrører flere heimevernsdistrikter eller hele Heimevernet.

Heimevernet er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40 000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret for beskyttelse av viktige militære og sivile installasjoner.

Heimevernet ble etablert 6.desember 1946 som en konsekvens av andre verdenskrig i lys av slagordet «Aldri mer 9.april».

Opplandske Heimevernsdistrikt 05 er et distrikt i Heimevernet som har territorielt militært ansvar over Innlandet fylke. Distriktet omfatter 46 kommuner, og har sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i hele sitt ansvarsområde. I tillegg har HV-05 en 350 kilometer lang grense mot Sverige.