Likestilling i koronatider

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
innledere og overskrift på webinar

Hvor robust er likestillingen i koronatider?

LOs familie og likestillingspolitisk utvalg i Innlandet satte i samarbeid med Likestillingssenteret likestilling på dagsorden med et webinar 10. mai 2021. Temaet på webinaret var «Hvor robust er likestillingen i koronatider?»

Over 40 personer var innom webinaret som ble kjørt via Teams, og innlederne var hentet fra CORE – senter for likestillingsforskning og Likestillingssenteret.

Mari Teigen, forsker 1 og for CORE – senter for likestillingsforskning presenterte en del likestillingsutfordringer den siste tiden. Det er kvinner som jobber mest deltid, og pandemien har vist oss at det å jobbe deltid på flere ulike plasser i helsesektoren kan økte faren for smitte.

De typiske kvinneyrkene opplever også i tillegg til lavere stillinger at lønnen er dårligere relativt sett, og belønningen for å stå i frontlinjen under pandemien har vært applaus fra balkongene. Mari Teigen pekte også på at frontfagsmodellen kunne være et hindre for lavtlønn og likelønn.

I tillegg nevnte hun at «alle» synes likestilling er viktig, men at det fort er likestilling som ryker når fokuset og hensyn må tas til flere ting, noe hun kalte for «likestillingens vikeplikt».

Likestillingssenteret lagde en undersøkelse i april 2020 hvor de spurte om tidsbruk og likestillingsutfordringer i hjemmet, og denne ble presentert fra seniorrådgiver Frøydis Sund.

Respondentene i undersøkelsen var par hovedsakelig med barn, og viste de fleste mente at husholdningsoppgavene i hjemmet var relativt jevnt fordelt før 12. mars 2021, men etter pandemien ble forskjellen større og særlig kvinner oppga at de hadde fått mye mer å gjøre på hjemmebane etter covid-19.

Likestillingssenteret tenker å følge opp undersøkelsen i år, for å se om dette er varige endringer, hvor familier går inn i tradisjonelle kjønnsroller på hjemmebane.

Du kan se hele webinaret under: