Kraftløftet Innlandet må drøftes og behandles

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kraftløftet Innlandet må drøftes og behandles

Som en del av vårt satsningsområde innenfor rettferdig omstilling/ grønn industri, har LO og NHO Innlandet sendt brev til fylkestinget og fylkets ordførere om at de setter arbeide med kraftløftet på dagsorden.

Vi ønsker samarbeid og dialog med fylkeskommunene og kommunene, Statsforvalteren og andre relevante aktører i den videre oppfølgingen av arbeidet med Kraftløftet. Energieffektivisering og økt utbygging av fornybar kraft og kraftnett, skal skje rundt om i hele Innlandet og i hele Norge.

- Vi er nødt til å lykkes med dette dersom vi skal greie å få nok kraft både til klimaomstillingen, nye industrisatsinger og annet næringsliv som skaper vekst og utvikling i by og bygd, sier Iver Erling Støen og Jon Kristiansen

Kraftløftet er et samarbeid mellom LO, NHO og regjeringen for å sikre økt krafttilgang raskere. Gjennom trepartssamarbeidet sentralt og regionalt skal vi bidra til tiltak, mobilisering og grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030.

Formålet med Kraftløftet er å sikre nok kraft til klimaomstilling og nye industrisatsinger, øke tempoet i kraftutbygging og energieffektivisering, hindre nasjonalt kraftunderskudd, og bidra til lokal og regional mobilisering for økt krafttilgang.

- Vi ber om at rapporten settes på dagsorden-, og tas opp til drøfting og behandling i fylkestinget/kommunestyret. Den politiske ledelsen og administrasjonen finner best hvilken måte som mest hensiktsmessig. LO Innlandet og NHO Innlandet erutålmodig med å få rapporten på bordet. 

Omtalt rapport er utarbeidet i tett dialog og samarbeid med kraft- og nettselskapene, industrien, bedrifter, næringsaktører og kraftforbrukere i regionen.

Last ned rapporten fra Kraftløftet Innlandet

Formålet med denne regionale utredningen er å sikre et godt faktagrunnlag og legge til rette for lokal og regional mobilisering og forankring for økt krafttilgang. THEMA Consulting Group har hatt en sekretariatfunksjon med å sammenstille informasjon og utarbeide rapportene i Innlandet og landets øvrige regioner.

LO og NHO i Innlandet stiller gjerne opp i den videre oppfølging av Kraftløftet i Innlandet i fylket og kommuner.