Kan vi ha beredskap over alt alltid ?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
FV: Are Tomasgard, Iver Erling Støen, Kenneth Sandmo, Leif Rune Skymoen

Kan vi ha beredskap over alt alltid ?

Norge har behov for et nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap. Elverum- og Sør-Østerdal har flere sterke miljøer og fortrinn for etablering av denne type senter. Her finnes både Forsvaret, legemiddelindustri ved Curida og sterke høgskolemiljøer. Et beredskapssenter vil sikre bedre samordning og koordinering mellom aktører som er involvert i fremtidige kriser. Senteret kan også bidra til sikrere leveranser av legemiddel-, smittevern- og annet medisinsk utstyr.

22. juli 2011 og koronapandemien har vist både mangler og forbedringspotensiale i Norges beredskap på ulike områder. Sårbarheter som er avdekket gir rom for læring og utvikling, og dette ble satt på dagsorden under helseindustri- og beredskapskonferansen 2022.

Kriser som læringsarena for ny utvikling og økt samarbeid

Mange fagmiljøer har både erfaring og forskningsbasert kunnskap om hva som trengs for å møte potensielle kriser. Under konferansen ble det påpekt at samhandling mellom ulike miljøer og myndigheter er avgjørende for den samlede beredskapen i Norge. Det er laget mange gode planer for å møte kriser, men det er avgjørende med trening og øvelser før krisene inntreffer.

Helseindustrien

Norges beredskap innen helse, er avhengig av samarbeid med helseindustrien både i Norge, Norden og i EU. Det er likevel store muligheter for utvikling av industrielle partnerskap og massiv utvikling av helseindustrien i Norge.

Regjeringen staker ut retning og veien videre, og legger til rette for lønnsomhet i et bredt spekter av næringer med bakgrunn i Helseberedskapsmeldingen som Solberg- regjeringen kom med i 2018. Her er det seks hovedområder som det jobbes med fremover:

  • innovative anskaffelser i Norge
  • Testfasiliteter
  • Risikoavlastning
  • Tilgang til helsedata
  • Plan for helseindustri i Norge
  • Markedsføre norsk helseindustri

Den norske modellen

Beredskap bør bygge på forskningsbaserte råd fra tunge forskningsmiljøer, også innenfor helsetjenestene. Aktører må bringes sammen på tvers av institutter og fag. Den norske modellen gir et godt grunnlag for solid samarbeid mellom ulike miljøer. I tillegg til en befolkning og ansatte som både har kunnskap og vilje til å utvikle beredskap og trygghet for hele landet.

Konferansen ble arrangert av LO, Norsk Industri, Siva og Terningen Innovasjonsarena.