Innskjerping av toll i statsbudsjettet: - Vi er forbanna. Dette er for dårlig fra våre egne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems og Nestleder for LO Innlandets regionkontor, Odd Erik Kokkin
Elisabeth Gjems og Odd Erik Kokkin protesterer på regjeringens endring av importvernet

Innskjerping av toll i statsbudsjettet: - Vi er forbanna. Dette er for dårlig fra våre egne

En fast kronetoll har medført at verdien av tollen har blitt redusert i årenes løp. Den har derfor gjort det vanskeligere for norskproduserte landbruksvarer i konkurransen med importerte varer og vært en trussel mot arbeidsplasser, produksjon i distriktene og norsk landbruk.

  • Vi hadde venta kraftigere grep for å stramme inn tollvernet for landbruksvarer i statsbudsjettet, fastslår Odd Erik Kokkin fra LO Innlandet og Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag.

Tollvern er viktig for arbeidsplasser i hele verdikjeden, fra primærproduksjonen på gardene og ut i næringsmiddelindustrien. Begge deler er svært viktige i Innlandet, og sysselsetter flere tusen mennesker i alle deler av fylket.

  • Forutsetningene for innskjerping av toll er lagt i Hurdalsplattformen, og i vedtak av årets jordbruksoppgjør.

Vi har mektige politikere i posisjon fra vårt eget fylke. Vi forventer at de følger opp og strammer inn tollvernet. Det blir for lettvint å spille ballen over til SV i denne saken, lyder det samstemt fra Kokkin og Gjems.
Faktum er at importen til Norge dekker over 50% av den maten vi spiser. Store deler av importen er av landbruksprodukter som vi allerede produserer mye av i Norge og Innlandet.

Tollen har blitt redusert

En fast kronetoll har medført at verdien av tollen har blitt redusert i årenes løp.
Den har derfor gjort det vanskeligere for norskproduserte landbruksvarer i konkurransen med importerte varer og vært en trussel mot arbeidsplasser, produksjon i distriktene og norsk landbruk.

Fylkesleder i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems slår fast at tollvernet må sørge for at norske matvarer, som vi har forutsetninger for å produsere selv, ikke skal bli utkonkurrert av billig importert mat. Samtidig er det viktig å huske at sterkere tollvern ikke betyr dyrere mat. Det er dagligvarekjedene som setter prisen ute i butikkene.

 

  • Samtidig er matsikkerhet, basert på egen, nasjonal matproduksjon, viktigere enn noen gang i dagens krevende situasjon med krig, klimaendringer og ustabile internasjonale markeder, sier nestleder Kokkin i LO Innlandet.
  • I en krise kan vi ikke belage oss på import. Hvis vi bygger ned landbruket og næringsmiddelindustrien nå, er det for sent å angre når krisen er et faktum, supplerer Gjems.

Vi mener at vi må produsere så mye mat og drikke som mulig i Norge, og ha bønder og norsk næringsmiddelindustri over hele landet.

Uten importvernet, blir det færre bønder i Norge. Uten importvernet, blir det færre arbeidsplasser.

5 svært gode grunner for importvern:

1. Sikre norsk matproduksjon for god totalberedskap.

Tollvernet er helt avgjørende for jordbruksproduksjonen i Norge og Innlandet, på grunn av tøff internasjonal konkurranse. Vi er avhengig av god beskyttelse for de norske varene. I Innlandet bidrar vi med en vesentlig del av norsk matproduksjon som er en viktig del av totalberedskapen i en krisesituasjon. Vi har fått erfare at pandemi, krig og klimautfordringer raskt kan føre til at internasjonale markeder for mat kan bli mer lukket.
Vi må verne om vår egen matproduksjon, for å sikre at vi har mat på bordet til egen befolkning.

2. Styrket toll og økt pris henger IKKE direkte sammen.

Tall fra SSB viser at de importerte jordbruksvarene har økt mer i pris enn de norskproduserte jordbruksvarene de siste 12 mnd. Faktisk så ser vi at de importerte jordbruksvarene har økt mer i pris (11,1%) enn de norske jordbruksvarene (8,4%) de siste 12 mnd., ifølge tall fra SSB. Under pandemien økte forbruket av norsk mat, og det viser at det er et markedspotensial for norsk produksjon. Forbrukeren ønsker norsk mat. Økt toll betyr ikke automatisk høyere pris til forbruker, pris i butikk bestemmes av dagligvarekjedene.

3. Landbruk er den største landbaserte industrien i Norge.

Det er også viktig å huske på at landbruket er den største landbaserte industrien i Norge. Rundt 80.000 arbeidsplasser spredt over hele landet er knyttet direkte til landbasert matproduksjon. Landbruket har en omsetning på 160 milliarder kroner årlig. Ikke minst er det en viktig beredskapsmessig infrastruktur vi har med møller, slakterier og meierier i Innlandet. Hvordan ville turistnæringa klart seg uten landbruket?

4. Samfunnsansvar å bruke egne jordressurser til å produsere sunn, trygg og bærekraftig mat.

Norge og Innlandet har de beste forutsetningene for å produsere sunn, trygg og bærekraftig mat til den norske befolkningen. Klimatiske forhold, høyt kompetansenivå, og et strengt regelverk gjør at Norge og Innlandet er i verdenstoppen når det gjelder dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. Tenk hva landbruket også betyr for naturen og kulturlandskapet!

5. Egen matproduksjon gir trygghet og mindre matmangel i verden.


Forsyningssikkerhet og robust matforsyning er en del av landets totalforsvar og gir trygghet for folk. Det er viktig at alle land produserer så mye som mulig av maten til egen befolkning. Gjør vi ikke det, må vi importere og tar maten fra andre, og det er ugreit.
Vi må øke selvforsyningsgraden i Norge til minst 50%.