Hva gjør regjeringen for fagbevegelsen og Innlandet?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Plakat med tekst vises ved sidenav Nils Kristen med knyttet neve som understreker kraften i sakene
Nils Kristen Sandtrøen viser hva vi har fått gjennomslag for i Innlandet

Hva gjør regjeringen for fagbevegelsen og Innlandet?

- Vi burde hatt en oversikt over hva som blir gjort for fagbevegelsen og Innlandet på Stortinget og i regjeringen. Dette ble løftet fram på et av våre fagligpolitiske kveldsmøter i mai/juni denne våren. Ikke lenge etter, kom en punktliste på politikkområder som er viktige for LO- folka.

LO tar pulsen på Innlandet

Fram til september besøker vi i LO Innlandet regionene i Innlandet med arbeidsplassbesøk på dagtid og fagligpolitiske møter på kveldstid. Vi har med oss politikere fra Storting, fylkesting og kommunestyre på besøkene våre, og om kvelden snakker vi sammen om de viktige tingene, vi som er aktive i et LO-forbund og Arbeiderpartiet. Det var på et sånt fagligpolitisk møte at ønsket om en oversikt kom opp.

Stortingsgruppa tok saken

Nils Kristen Sandtrøen sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og var der da spørsmålet om hvilke saker Innlandet har fått igjennom kom opp. Han var ikke sen om å tromme sammen gruppen på Stortinget for å lage en oversikt over gode saker for Innlandet. Her får du også oversikten:

Saker levert første halvår 2024:

Arbeid og inkludering 

 • Styrking av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet med forsterking av arbeidslivskriminalitetssenteret i Innlandet.
 • Oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren med løyvekrav for godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn for å sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Velferd

 • Innlandet er et av fylkene som tjener mest på ny og mer rettferdig fordeling mellom kommunene. Nesten alle kommunene i Innlandet får bedring i inntektene med det nye inntektssystem.
 • De samlede bevilgningene til kommunesektoren i Norge styrkes med 6,4 milliarder kroner neste år.
 • Ventetiden på sykehusene skal ned gjennom ny enighet i trepartssamarbeidet og en styrking av sykehusøkonomien i Norge med 2 milliarder for inneværende år.

Trygghet

 • Brigade Sør skal opprettes med hovedsete i Innlandet.
 • 4500 flere skal inn til førstegangstjeneste hvert år. Det styrker rekruttskolen som ligger i vårt fylke.
 • Støreregjeringen er den første regjeringen i Norge som når NATOs felles 2% mål om å bruke minimum 2 % på Forsvar for å trygge Norge, innbyggerne og å styrke alliansen.
 • Ny Norsk-Svensk politistasjon åpnet på Magnormoen for felles innsats mot kriminalitet.
 • Halvering av kommunenes egenandel for forebygging av flom og ras fra 20 til 10 prosent av tiltakets kostnad.

Utdanning

 • 500 nye fagskoleplasser i Norge fra høsten 2024. Flere av dem kommer i Innlandet.

Næring

 • Betydelig økning i regjeringens satsing på norsk matproduksjon enighet i jordbruksoppgjøret med over 3 milliarder i økt rammer. Både Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har signert avtalen og er for den.

Kultur og idrett

 • Midler til Vikingskipet på Hamar som nasjonalt anlegg for skøytesporten.