FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner markeres på Gjøvik lørdag 25. november

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner markeres på Gjøvik lørdag 25. november

Digital vold utgjør en alvorlig trussel mot kvinners ytringsfrihet. I en tid der det er viktigere enn noensinne å være til stede online for å få gehør, er det skremmende hvor enkelt motstandere kan true kvinner til taushet ved hjelp av digitale verktøy.

Lørdag 25. november markerer familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Innlandet FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vår markering er på Rådhusplassen på Gjøvik .

- Et par sko for hver av dem som har  måttet forlate sine hjem og tatt tilflukt ved krisesenteret for en kortere eller lengre periode  hittil i 2023. Sammen med hver sin fakkel er dette vår måte å gi hver og en av dem vår oppmerksomhet, sier Åse Kari Kobbersletten, leder i LOs familie- og likestillingspolitisk utvalg. 

Les uttalelsen "Fagbevegelsen tar avstand fra vold mot kvinner"

16 dager fra 25. november

I 16 dager har vi ekstra fokus på vold mot kvinner gjennom FOKUS- forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Arm i arm gjennom FOKUS

Hvert år markeres 25. november, som er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, gjennom FOKUS. i år er tema for kampanjen digital vold.

FOKUS er forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Medlemsorganisasjoner i FOKUS er Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Fagforbundet, Norges Kvinne- og Familieforbund, KFUK-KFUM Global, Krisesentersekretariatet Kvinnefronten, LO, JURK, Høyres Kvinneforum, Soroptimistene, Norske Kvinners Sanitetsforening

Les mer om årets 16 dagerskampanje her