En 60-åring verdt å feire

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

En 60-åring verdt å feire

Akan kompetansesenter, LO og NHO inviterer til et spennende frokostseminar den 26. september kl. 08:00 i LO Innlandets lokaler i Storgata 16, på Gjøvik. Påmelding sendes til akan@akan.no, innen 22. september.

En stor andel av de samfunnsmessige kostandene knyttet til alkoholbruk bæres av arbeidslivet. Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst 1.1 milliard kroner hvert eneste år. I tillegg påløper også sosiale kostnader, som går utover relasjoner og arbeidsmiljø, og utgjør en sikkerhets- og omdømmerisiko. Alkoholproblemer blant ansatte på arbeidsplassen kan derfor ikke feies under teppet. 

Akan kompetansesenter har gjennom seksti år jobbet med forebygging og håndtering av rus- og spillrelatert problematikk på arbeidsplasser over hele landet. Akan kompetansesenters jobber med alkoholforebyggende tiltak, og med styrking av kunnskap på området, uavhengig av virksomheters størrelse, sektor, bransje og geografi. Uansett hvilken rolle du har, kan kompetansesenteret kontaktes, enten du har behov for råd, veiledning eller kurs. 

Vi trenger all den arbeidskraften vi har i landet, også de neste 60 årene. Derfor har vi ikke råd til å miste arbeidskraft som følge av rus- og spillrelaterte problemer. 

Arbeidslivet er en arena der bevissthet og holdninger rundt alkohol skapes. Arbeidsmetodene i Akan-arbeidet baseres på godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og et tillitsfullt forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En felles forståelse av forebygging og håndtering bidrar til verdiskaping i norsk arbeidsliv og er med på å bygge et tryggere arbeidsliv i Norge. 

Ved å kombinere erfaring og evnen til å tilpasse og utvikle seg i takt med norsk arbeidsliv er Akan på ingen måte er utdatert. Omsorgen for kollegaer og ønsket om å hjelpe er tydelig, og det gjør Akan til en viktig støttespiller når sårbare og utfordrende temaer skal håndteres, også i årene som kommer. 

Akan kompetansesenter er en 60-åring som er verdt å feire, men enda viktigere, vi ser mot framtiden og hvor viktig arbeid og arbeidsplassen blir i våre liv og hvilken posisjon arbeidsgiver bør ta i framtiden. Vi tror fortsatt på Akans tilstedeværelse i norsk arbeidsliv, godt inn i de neste 60 årene.