Arbeidslivet skal ikke være et lotteri

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tegning av konkurrerende til jobb
Bemanningslotteriet

Arbeidslivet skal ikke være et lotteri

Her i landet har vi en regjering som anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. På tross av dette øker LO sin medlemsmasse. Folk vender seg til fagbevegelsen for å finne trygghet i utrygge tider.

For arbeidslivet ser vi økende motsetninger mellom høyrekreftene og arbeiderbevegelsen. Det føres en politikk som går i retning av større forskjeller i samfunnet med todelt arbeidsliv og svekkelse av arbeidstakernes rettigheter, mens vi trenger et sterkere fellesskap.

Økt press på lov- og avtaleverk bidrar til å svekke arbeidstakernes rettigheter. Det utfordrer også den norske arbeidslivsmodellen, som gir små lønnsforskjeller, høy sysselsetting, verdiskaping og øker bedriftenes lønnsomhet. Anstendige lønns- og arbeidsvilkår i alle bransjer i alle deler av arbeidslivet er helt fundamentalt for vår velferdsstat.

Det er frihet i å vite at man har en trygg og fast jobb. I dag er det mange som kjenner utrygghet for jobben. I deler av arbeidslivet foregår det sosial dumping, og arbeidsfolk i enkelte bransjer utsettes for grov kriminalitet. Vi ser mange kreative løsninger for å få maksimalt ut av arbeidstakerne, og samtidig gi minimalt tilbake. Folk som står med mobiltelefon i handa og venter på beskjed om neste oppdrag eller tilkalling. Mange i Norge jobber deltid og får ikke faste jobber. Det gir en konstant mangel på forutsigbarhet.

Faste ansettelser er grunnmuren i arbeidslivet. Alle nyter godt av forutsigbarhet. Ingen er tjent med at det er tilfeldigheter som avgjør om du får bli eller om du må gå, eller hvor mange vakter du vil få. Et anstendig arbeidsliv er ingen selvfølge, det må forsvares for å bevares.

For LO er arbeid til alle alltid jobb nummer en. Å gjøre en innsats for at de som står utenfor arbeidslivet kan ta de jobbene som skapes, er den beste investeringen vi kan gjøre for framtidens velferdsstat.

Arbeidsfolk trenger politikere som spiller på lag med fagforeningene, og politikere som jobber for å styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet. Arbeidsfolk trenger politikere som tar med arbeidslivets parter på råd, der erfaringer fra arbeidsliv og hverdagsliv legges til grunn når de praktiske løsningene skal på plass. Arbeidsfolk trenger politikere som prioriterer arbeidsplasser og sysselsetting.

Vi trenger et storting og regjering som jobber med oss, ikke mot oss. Høstens stortingsvalg er neste mulighet. Valget er ditt!

Se videoen her: