A-krim på Gjøvik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Gunnar Thorenfeldt, journalist i Aftenposten
Gunnar Thorenfeldt, journalist i Aftenposten

A-krim på Gjøvik

Gunnar Thorenfeldt ble møtt med vantro og forskrekkelse da vi forsto at historiene han har skrevet også handlet om Innlandet. Vårt fylke har sterk representasjon av næringer som bygg og anlegg, renhold og det blir stadig flere bilpleie- og serveringsbedrifter. Det er i disse bransjene Thorenfeldt har funnet mange av sakene han skriver om. Så hvorfor ikke her?

Våre tillitsvalgte forteller også disse historiene, hvis vi våger å tro på det de forteller og er åpne for sammenhengene til annen kriminalitet. Det var nettopp å "våge å tro på det du ser" som var ett av de viktige momentene til Lene Espelund fra Innlandet politidistrikt.

Politiet koordinerer arbeidet med a-krim mellom politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet, flere statlige etater og partene i arbeidslivet. I Innlandet gjøres det et godt arbeid, men et A- krimsenter mangler.

Fra Stortinget jobber Rigmor Aasrud med tilrettelegging for et organisert arbeidsliv. Det er av de viktigste strukturene vi må ivareta for å forebygge arbeidslivskriminalitet.  A- krimsenter i Innlandet står også høyt på hennes dagsorden. Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet sier han blir skuffet dersom A- krimsenter ikke får plass på budsjettet nå. Vi trenger et A- krimsenter for å styrke arbeidet til etatene som jobber sammen om dette.

Regionale LO- dager i Innlandet fikk en god start i Gjøvikregionen. Møtet om arbeidslivskriminalitet avsluttet en lang dag. Vi var på arbeidsplassbesøk fra tidlig morgen, sammen med LO i Vestoppland og tillitsvalgte på Metallco på Eina, Globus Kafe i Hunndalen og Hunton på Bybrua.

Med oss på reisen hadde vi politikere fra kommunene vi besøkte. Vi bidrar til at politikerne blir kjent med tillitsvalgte i bedriftene som hører hjemme i deres kommuner. De tillitsvalgte vet hvor skoen trykker i egne bransjer og på egen arbeidsplass, og det er det politikerne må vite om når de fatter sine vedtak. Kjennskap til tillitsvalgtes viktigste saker er gull verdt når politikk skal formes. 

Vi tar med oss kampanjebilen videre, og besøker de andre regionene i Innlandet i tur og orden.
Her kan du se når vi kommer til deg, og hvilket tema som kommer opp i ditt distrikt. På dagen setter vi opp en stand, så kan du komme innom og hilse på, ta en prat eller stille spørsmål. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med arbeidsplassene, tillitsvalgte og medlemmer på reisen!