Serviceprosjektet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs serviceprosjekt

LO skal i gang med et nytt og spennende prosjekt.

For å styrke organiseringsgraden i servicenæringen i regionen, har vi ansatt en ny medarbeider på prosjektet. Les mer om Roar Justnes her https://www.lo.no/hvem-vi-er/regioner/agder/nyheter-fra-lo-i-agder2/vi-har-fatt-ny-medarbeider/

Prosjektet er nasjonalt, og alle regionskontorene i LO har tatt til seg serviceprosjektet. I Agder skal det i første omgang særlig fokuseres på tre hovedområder; bakerier, Kjevik og Sørlandssenteret.

- I grove trekk så går jobben ut på å øke organiseringen i servicenæringen i Agder, forteller Roar, vår nyansatte på prosjektet.

Serviceprosjektet som nå settes i gang er et samarbeid på tvers av forbundene i Agder.

- Arbeidet med serviceprosjektet har startet opp, og den innledende kartleggingen er snart komplett. Vi samarbeider godt med de forskjellige forbundene i Agder for å høste av kunnskapen de sitter med for de ulike yrkesgruppene de representerer, sier en fornøyd Dagfinn Homdal Svanøe, regionnestleder i LO Agder.

Også Handel og Kontor er positive til initiativet.

- Vi ser absolutt viktigheten av å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Servicesektoren er et område det er viktig å ta tak i. Vi er veldig positive til dette prosjektet, og vi ønsker Roar lykke til i arbeidet, forteller Arvid Erga, regionkontorleder i Handel og Kontor Agder og Rogaland.

- Den største utfordringen til prosjektet er dagens situasjon, og den usikkerheten den medfører. Vi vet aldri hvilke restriksjoner som kommer, eller når de kommer, noe som gjør det litt vanskelig å planlegge langt frem, forteller den nyansatte prosjektmedarbeideren.

At Roar brenner for prosjektet, er det ingen tvil om.

- Det er helt klart bare fordeler med å være organisert. Den største fordelen er at begge parter, altså både arbeidsgiver og arbeidstaker, har klare spilleregler og vet hva som gjelder. Arbeidstaker vet hva de går til, og arbeidsgiver vet hva de kan forvente. Dette fører til en sikrere arbeidshverdag og mer forutsigbarhet. For enkeltpersoner vil jeg særlig trekke frem fordelene AFP (avtalefestet pensjon), feriepenger og ubekvemstillegg. For bedrifter vil jeg trekke frem at man gjennom en tariffavtale unngår mange konflikter og misforståelser. Så det er helt klart vinn-vinn for begge parter, avslutter Roar.

 

 

 

 

 

Kontakt