Trude Tinnlund

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Trude Tinnlund

Trude Tinnlund ble gjenvalgt som LO-sekretær på kongressen 2017. Hun kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013. Trude Tinnlund ble født 01.12 1967 og kommer fra Fredrikstad i Østfold. Hun har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var operatør fra 1989 til 1999, da hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Hun var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 var hun leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avd. 851 Østfold, en avdeling som hadde medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell- og restaurantområdet.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet fra 2006 til 2013. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs.

Trude Tinnlund var konsernstyrerepresentant i Peterson AS fra 2001 – 2005.

Ansvarsområder

  • LOs administrasjon/personal
  • Arbeidsmarkedspolitikk
  • Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
  • Arbeidsinnvandring
  • Fag- og yrkesopplæring
  • Høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskolen)
  • Sosialpolitikk

Styrer, råd og utvalg

CEDEFOP, medlem (European Centre for the Development of Vocational Training)

ACVT - EUs rådgivende komite for yrkesopplæring, medlem

SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring), styreleder

Nasjonalt fagskoleråd, medlem

Rådet for Arbeidstilsynet, medlem

Kontaktforum NAV, medlem

AAF, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, styreleder

SB1 Medlemskort, styret, varamedlem

Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ), medlem

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), styremedlem

OU-fondet, styremedlem

Rikslønnsnemda, 4. varamedlem

AOF - valgkomiteen, leder

Nasjonalt kompetansepolitisk råd

Arbeidsmiljøutvalget i LO, møtende vara

Worldskills Norway, styreleder

NOU-utvalget «Fremtidens arbeidsliv»