Trude Tinnlund

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Trude Tinnlund
Foto: Trond Isaksen/LO

Trude Tinnlund

Trude Tinnlund er LO-sekretær, gjenvalgt på kongressen 2022. Hun kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013. Trude Tinnlund kommer fra Fredrikstad i Østfold. Hun har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var operatør fra 1989 til 1999, da hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften.

Henvendelser til LOs ledelse kan sendes på e-post til lo@lo.no.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Trude var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 var hun leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avd. 851 Østfold, en avdeling som hadde medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell- og restaurantområdet.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet fra 2006 til 2013. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs.

Trude Tinnlund var konsernstyrerepresentant i Peterson AS fra 2001–2005.

Ansvarsområder

 • LOs administrasjon/personal
 • Arbeidsmarkedspolitikk
 • Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Arbeidsinnvandring
 • Videregående opplæring
 • Fag- og yrkesopplæring
 • Høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskolen), og etter- og videreutdanning

Styrer, råd og utvalg

 • CEDEFOP, medlem (European Centre for the Development of Vocational Training)
 • ACVT - EUs rådgivende komite for yrkesopplæring, medlem
 • SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring), styreleder
 • Nasjonalt fagskoleråd, medlem
 • Rådet for Arbeidstilsynet, medlem
 • Kontaktforum NAV, medlem
 • AAF, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, styreleder
 • SB1 Medlemskort, styret, varamedlem
 • Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ), medlem
 • Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), styremedlem
 • OU-fondet, styremedlem
 • Rikslønnsnemda, 4. varamedlem
 • AOF - valgkomiteen, leder
 • Nasjonalt kompetansepolitisk råd
 • Arbeidsmiljøutvalget i LO, møtende vara
 • Worldskills Norway, styreleder
 • NOU-utvalget «Fremtidens arbeidsliv»