Trude Tinnlund

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Trude Tinnlund

Trude Tinnlund ble gjenvalgt som LO-sekretær på kongressen 2017. Hun kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013. Trude Tinnlund ble født 01.12 1967 og kommer fra Fredrikstad i Østfold. Hun har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var prosessoperatør fra 1989 til 1999, da hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften.

Høyoppløslige pressebilder av LOs ledelse

Hun var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 var hun leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avd. 851 Østfold, en avdeling som har medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell- og restaurantområdet.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet fra 2006 til 2013. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs.

Trude Tinnlund var konsernstyrerepresentant i Peterson AS fra 2001 – 2005.

Ansvarsområder

LOs administrasjon/personal

Arbeidsmarkedspolitikk

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Arbeidsinnvandring

Fag- og yrkesopplæring

Sosialpolitikk

 

Styrer, råd og utvalg

CEDEFOP, medlem (European Centre for the Development of Vocational Training)

ACVT - EUs rådgivende komite for yrkesopplæring, medlem

SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring), styret, leder

Nasjonalt fagskoleråd, medlem

Arbeidsmiljøutvalget internt, medlem

Kontaktforum NAV, medlem

AAF, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening - styret, leder

SP1 medlemskort - styret, varamedlem

Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ), medlem

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) - styret, medlem

OU-fondet - styret, medlem

Rikslønnsnemda, 4. varamedlem

AOF - valgkomiteen, leder

Nasjonalt kompetansepolitisk råd

Arbeidsmiljøutvalget i LO – varamedlem