Are Tomasgard

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Are Tomasgard

Are Tomasgard ble gjenvalgt som LO-sekretær på kongressen 2017. Han kom inn i LOs ledelse på LO-kongressen i 2013. Han er født den 30. april 1968.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Fra 2011 til 2013 var Are Tomasgard ordfører for Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus. Han ble valg inn i Sørum kommunestyre 2007. Han har også to perioder i Odda kommunestyre og en periode i Hordaland fylkesting bak seg. Tidligere har Tomasgard hatt stillinger i fagbevegelsen som Spesialrådgiver, Næringspolitisk utreder og Forhandlingsrådgiver.

Fra 1990 – 2002 jobbet han helkontinuerlig skift som fagoperatør ved industrivirksomheten Norzink AS i Odda.

Tomasgard er utdannet bedriftsøkonom fra BI, hvor han også har enkeltfag innen organisasjonsledelse og produktledelse. Han har tatt delfag innen Organisasjons og arbeidslivspsykologi ved UiB, og har også studert enkeltfag sosialøkonomi og sosiologi ved UiO, samt Ex- phil. og samfunnsvitenskapelig metode fra UiB. I 2015 gikk Are Tomasgard på Forsvarets Høyskole

Han har også vært gründer og selvstendig næringsdrivende. I 2006 forfattet Tomasgard en bok om forhandlinger.

Ansvarsområder

  • Nærings- og industripolitikk
  • Olje og gass, energi
  • Bergverk
  • Miljø og klima
  • Virkemiddelapparatet
  • Forsvaret
  • Kriminal- og justispolitikk
  • Næringsrettet forskning
  • Samfunnsberedskap
  • Luftfart

Styrer, råd og utvalg

Fagligpolitisk utvalg Forsvaret

SINTEFs råd, medlem

Sørmarka, leder av valgkomiteen

Rikslønnsnemda, 5. varamedlem

LO Luftfart

LO Stat, styret, vara

LO Kommune, styret, vara

Eydeklyngen, styremedlem

 

Honorerte verv

Landsrådet for Heimevernet, leder

Miljøfyrtårn, styreleder