Are Tomasgard

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Are Tomasgård
Foto: Trond Isaksen/LO

Are Tomasgard

Are Tomasgard er LO-sekretær, gjenvalgt på kongressen 2022. Han kom inn i LOs ledelse på LO-kongressen i 2013.

Henvendelser til LOs ledelse kan sendes på e-post til lo@lo.no.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Fra 2011 til 2013 var Are Tomasgard ordfører for Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus. Han ble valg inn i Sørum kommunestyre 2007. Han har også to perioder i Odda kommunestyre og en periode i Hordaland fylkesting bak seg. Tidligere har Tomasgard hatt stillinger i fagbevegelsen som Spesialrådgiver, Næringspolitisk utreder og Forhandlingsrådgiver.

Fra 1990–2002 jobbet han helkontinuerlig skift som fagoperatør ved industrivirksomheten Norzink AS i Odda.

Tomasgard er utdannet bedriftsøkonom fra BI, hvor han også har enkeltfag innen organisasjonsledelse og produktledelse. Han har tatt delfag innen Organisasjons og arbeidslivspsykologi ved UiB, og har også studert enkeltfag sosialøkonomi og sosiologi ved UiO, samt Ex-phil. og samfunnsvitenskapelig metode fra UiB. I 2015 gikk Are Tomasgard på Forsvarets Høyskole.

Han har også vært gründer og selvstendig næringsdrivende. I 2006 forfattet Tomasgard en bok om forhandlinger.

Ansvarsområder:

 • Industri
 • Olje og gass, energi
 • Bergverk
 • Miljø og klima
 • Sirkulærøkonomi
 • Virkemiddelapparatet
 • Forsvaret
 • Samfunnsberedskap
 • Kriminal og justis

Styrer, råd og utvalg:

 • Fagligpolitisk utvalg Forsvaret
 • Fellestiltakene LO/Virke – varastyremedlem
 • SINTEFs råd, varamedlem
 • Sørmarka, leder av valgkomiteen
 • Rikslønnsnemda, 5. varamedlem
 • Eydeklyngen, styremedlem
 • FAFO, valgkomiteen, medlem

Honorerte verv:

 • Landsrådet for Heimevernet, leder
 • Miljøfyrtårn, styreleder
 • SIVA, styremedlem