LOs lærlingepatrulje er ute på veiene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Peggy Hessen følsvik i enusiastisk dialog med en ung lærling på en byggearbeidsplass.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik i samtale med lærlingen Nils Staalesen, under lærlingepatruljens besøk på Nordstrand i Oslo.

LOs lærlingpatrulje er ute på veien

På byggeplassen til entreprenøren Øye og Knutsen AS på Nordstrand møter LOs lærlingpatrulje Nils Staalesen. Han går et fireårig utdanningsprogram der han både får generell studiekompetanse og fagbrev som tømrer. Over de neste ukene skal LO besøke over 1000 lærlinger for å snakke om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Utdanning

– Det har alltid vært viktig for LO at ansatte får god opplæring på jobb. Like viktig som at unge får en læreplass, er at de får den oppfølgingen de skal ha, og et seriøst møte med arbeidslivet, slår LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast når hun besøker Nils på byggeplassen.

Kickstartet lærlingpatruljen   

LO-lederen deltok på lærlingpatruljen torsdag med et besøk til entrepenøren Øye og Knutsen AS. Der møtte hun lælingen Nils Staalesen som utdanner seg til å bli tømrer. De fleste lærlingene LO møter forteller at de trives på jobb. Likevel ser vi at det er et forbedringspotensial for bedriftene. Under LOs lærlingpatrulje i 2022 fant patruljen brudd i 41,3 prosent av lærebedriftene. Noen av det som går igjen er manglende opplæring i HMS og for dårlig oppfølging av læremålene i bedriften. Selv om et brudd, er ett for mye, så ser vi at det er lavere bruddprosent i lærebedriftene, enn på sommerpatruljen.  

Under lærlingpatruljen vil et par hundre unge tillitsvalgte og engasjerte LO-ungdommer besøke over tusen unge lærlinger og lærekandidater. Regjeringen har innført en ungdomsgaranti som skal sikre unge tilbud om arbeid eller utdanning. Rekordmange fikk i fjor læreplass, og det er en utvikling LO er glade for.

– De unge vi snakker med, forteller at de setter pris på å få fullføre utdanningen en har startet på. Det er helt avgjørende for unge å få læreplass, forteller Sindre Hornnes, ungdomsrådgiver i LO.

larlingpatrulje_2.jpg

Lærlingpatruljen skal bruke de neste ukene til å spre kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. 

Et løft for byggebransjen  

Det har lenge vært en negativ utvikling for seriøsiteten i byggebransjen. LO har over flere år krevd en storrengjøring i arbeidslivet. Dette har nå regjeringen komt godt i gang med, og strammet kraftig inn for bemanningsbransjen på det sentrale østlandsområdet. Tall fra SSB viser at det har blitt en nedgang i innleigd arbeidskraft, samtidig som det har det vært en økning i antall jobber i byggebransjen. Tall fra SSB viser at antallet nye jobber innen bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo og Viken er flere enn nedgangen i antall håndverkere ansatt i bemanningsbransjen i de to fylkene.

  • Hele og faste stillinger skal være regelen i arbeidslivet. Det at en nå sikrer forutsigbare og seriøse forhold for de som jobber i bransjen er med på å gi den et løft. Det tror vi vil sikre god rekruttering i årene fremover.

Klikk her for å lese LOs lærlinghåndbok 

– Jeg har snakket med foreldre som sier at de nå har anbefalt barna sine å ta tømrerutdanningen, da de ser at de rydder opp og går vekk fra cowboytilstandene som tidligere har preget deler av den, sier Sindre Hornnes.  

Lærlingpatruljen skal derfor bruke de neste ukene til å spre kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det gir et sikrere arbeidsforhold både for arbeidstaker og arbeidsgiver. 

Tips til en god læretid

LOs lærlingspatruljen har fem tips til unge under læretiden:

  1. Du skal både få en arbeidskontrakt og en lærekontrakt. Det er lurt å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter du har for å unngå misforståelser.
  2. Du har krav på god opplæring – både i det som gjelder arbeidsprosesser og helse, miljø og sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen.
  3. Bedrifter skal ha verneombud, og du kan snakke med denne personen om utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet. Du kan også ta kontakt med elev og lærlingsombudet i ditt fylke.
  4. Som lærling er det å arbeide med læreplanen nødvendig, og du skal få bruke den tiden som trengs i arbeidstiden.
  5. Har du spørsmål om rettighetene dine, eller opplever du noe ugreit? Som medlem i fagforeningen kan du ta kontakt med den tillitsvalgte i fagforeningen din.

Bli medlem i et LO-forbund! Da får du hjelp og råd dersom du har spørsmål, eller du skulle være så uheldig at noe skjer på jobben din. 

Kontakt