LO er positive til flere av grepene i ny opplæringslov

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en kokk.
Foto: Maskot/NTB MER PRAKTISK: For LO er det viktig at grunnskolen blir mer praktisk, og i større grad enn i dag forbereder elevene på både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsvalg.

LO er positive til flere av grepene i ny opplæringslov

Den nye retten til rekvalifisering er helt sentral for å utdanne nok fagarbeidere til å lykkes med det grønne skiftet, ifølge LO-sekretær Trude Tinnlund.

Utdanning

Retten gir voksne, og allerede utdannede fagarbeidere, rett til å ta nytt fagbrev og utvide kompetansen sin med tanke på både bredde og spesialisering. 

25. mars la regjeringen fram utkastet til en ny opplæringslov for Stortinget. Kunnskapsminister Tonje Brenna mottok mange innspill i høringsrunden, før endelig forslag ble ferdigstilt. Tinnlund sier LO nå er spente på hvordan deres merknader har blitt hensyntatt.

Bedre samarbeid mellom opplæringsbedriftene

– Vi er spesielt glade for at regjeringen slår fast at opplæringskontorene skal være et organ som sikrer samarbeid mellom opplæringsbedrifter. Det har vært uheldig at opplæringskontorene hittil har kunnet godkjennes som egne lærebedrifter. Dette vil klargjøre ansvaret for lærlingenes opplæring, samt hvilke krav som stilles til lærebedrifter, på en langt bedre måte, sier Tinnlund.

Mer praktisk grunnskole

For LO er det også viktig at grunnskolen blir mer praktisk, og i større grad enn i dag forbereder elevene på både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsvalg. Tinnlund mener fellesskolen er en grunnleggende læringsarena for å utjevne sosiale forskjeller, samt for å tilegne seg ny kunnskap, øve på kritisk tenking og refleksjon.

Psykisk helse og støtte

– Å ivareta elevenes psykiske helse og tilby nødvendige støtteordninger gjennom opplæringsløpet er viktige grep for å sikre at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. Da er apparatet rundt elevene viktig. Lærerens kompetanse og ikke minst det at de får mulighet til å utøve denne både faglig og pedagogisk i skole, skoleverksteder og i koblingen mellom skole og lærebedrifter, er viktige temaer for oss.

Trude Tinnlund - portrettbilde

Psykisk helse

- Å ivareta elevenes psykiske helse og tilby nødvendige støtteordninger gjennom opplæringsløpet er viktige grep for å sikre at flest mulig gjennomfører videregående opplæring, sier Trude Tinnlund i LOs ledelse.

Skolen må utjevne sosiale forskjeller

Lik rett til og muligheter for utdanning er viktig for å utjevne sosiale forskjeller, og for sikre tilgang på den høye kompetansen og produktiviteten som kjennetegner norsk arbeidsliv, også i fremtiden. Tinnlund forteller at LO skal nå skal gå nærmere gjennom den nye opplæringsloven, sett fra både en samfunns- og et arbeidslivsperspektiv.

Kunnskapsministeren har lagt frem forslag til ny opplæringslov (regjeringen.no)