- Viktig å sikre sliterne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To kvinner med helseuniform. Foto.
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge/NTB LO stiller krav om sliterordning

- Viktig å sikre sliterne

LO får gjennomslag for at det skal utarbeides ordninger for sliterne, når regjeringen øker pensjonsalderen. Ytelsene blir bedre for de uføre og minstepensjonistene sikres.

Pensjon

- LO er innforstått med at når levealderen øker, må også pensjonsalderen følge etter. Men da er det viktig at vi sikrer ordningene for de som ikke kan jobbe lengre. LO er fornøyd med at regjeringen nå skal se på hvordan sliterne kan sikres, sier LOs nestleder, Steinar Krogstad. 

Det såkalte pensjonsutvalget kom i fjor med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet. Blant annet foreslo det økt pensjonsalder, lønnsregulering av minsteytelsene i pensjonssystemet og en forbedret alderspensjon til uføre. 

Øker pensjonsalderen 

Nå kommer regjeringens stortingsmelding, som oppfølging av utvalgets forslag. Regjeringen øker gradvis aldersgrensene i pensjonssystemet, både de nedre og de øvre, fra og med personer født i 1964. 

- LO har vært tydelig på at om vi skal godta økte aldersgrenser, må de mest utsatte gruppene sikres. Det gjør regjeringen med sitt forslag. De vil sikre de uføre og minstepensjonistene bedre pensjon og samtidig sette ned et utvalg som skal foreslå en sliterordning. Det er vi veldig fornøyd med, sier Krogstad. 

Regjeringen foreslår blant annet at: 

Uføre må sikres en bedre alderspensjon og skjermes delvis for levealdersjustering 
Minstepensjonistene må sikres en bedre regulering enn i dag 
Det må utredes en sliterordning, som sikrer pensjonen til de som ikke kan stå lengre i jobb.

Sikrer sliterne 

For mange er det ikke et alternativ å stå lengre i jobb. De har tunge jobber og blir ofte uføre. Når pensjonsalderen øker må man finne gode løsninger for sliterne.  

- LO har lenge sagt at det må komme på plass en ordning for de som ikke kan stå lenge i arbeid. Vi er glad for at regjeringen vil være med oss på å finne en god løsning på det. Vi trenger en god sliterordning, og det skal vi bidra til å sørge for, sier Krogstad. 

Mer til de uføre 

- Samtidig er LO glad for at regjeringen sørger for at de uføre kommer betydelig ut enn med dagens ordning. Uføre kan ikke jobbe lengre for å få økt pensjon, derfor må de også skjermes for levealdersjustering. Regjeringens modell sørger for en mye bedre skjerming av uføres pensjon, sier LO-nestlederen. 

Økte aldersgrenser for avgang fra arbeidslivet betyr også at reglene i de øvrige ordningene for inntektssikring – som sykelønn, dagpenger og arbeidsavklaringspenger – øker tilsvarende. 

- Det i seg selv bidrar til at flere eldre kan stå lenger i arbeid, sier Krogstad. 

Arbeidsgiverne har ansvar 

Han peker også å at arbeidsgiverne har et ansvar for tilrettelegging for eldre arbeidstakere, både med tanke på arbeidstid og arbeidsmiljø. 

- Skal en få folk til å jobbe lengre, er en også avhengig av at arbeidsgiverne legger til rette for at folk kan jobbe lenger. Det er ikke bare pensjonssystemets oppgave, avslutter Krogstad. 

Høringssvar fra LO - NOU 2022 7 - Et forbedret pensjonssystem.pdf (139 KB)

Kontakt