Samfunnsnotat nr 5/19 Konjunkturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 5/19 Konjunkturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked

I forbindelse med fremleggelse av reviderte nasjonalbudsjett for 2019, har Samfunnspolitisk avdeling i LO utarbeidet konjunkturvurderingen samt prognosene for 2019 og 2020. Noen av prognosene fra LO utgis også i budsjettdokumentene.

Økonomi og samfunn

Etter vår vurdering, fortsetter norsk økonomi den svake oppgangen i 2019. Våre prognoser reflekterer imidlertid usikkerhet om hvor lenge den varer. For neste år anslår vi en vekst i fastlandsøkonomien omtrent på linje med den underliggende trendveksten. Får vi rett i dette, har oppgangen flatet ut med relativt mange som står uten jobb og uten at vi har opplevd presstendenser i økonomien. Sysselsettingsveksten har vært relativt sterk i en periode og brakt sysselsettingsandelen i befolkningen opp fra de lave nivåene vi har opplevd, men i fjor sommer stoppet den opp. Sysselsettingsandelen har ligget om lag uendret siden da.

Det todelte arbeidslivet har fått fotfeste. En del er velorganisert og seriøst. En annen del er preget av midlertidighet og useriøsitet. Innvandring står for mesteparten av sysselsettingsveksten, og overraskende mange av disse er på korttidsopphold. Samtidig oppleves det vanskelig for mange unge og de med lav kompetanse å bli inkludert i arbeidslivet.

Trykk her for å lese hele notatet: Samfunnsnotat nr 5/19 Konjunkturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked