Samfunnsnotat nr 2.21 - Konjunkturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 2.21 - Konjunkturutsiktene. Litt om økonomi og arbeidsmarked

I forkant av at revidert nasjonalbudsjett framlegges har LO utarbeidet en ny konjunkturvurdering samt nye prognoser for den økonomiske utviklingen i 2021 og 2022.

Økonomi og samfunn

Norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Smitteforløpet og smitteverntiltakene preger fortsatt konjunkturutviklingen i Norge, og vi antar at en sterkere økonomisk oppgang ikke kommer før senere i år. Den sterkeste gjeninnhentingen vil trolig komme til neste år.  Ettervirkningene av smitteverntiltakene vil prege norsk økonomi og særlig norsk arbeidsmarked i lang tid framover. Selv om aktivitetsnivået ser ut til å vende tilbake til før-pandemi-nivået i 2022, vil arbeidsledigheten ligge på et høyt nivå i lang tid fremover.  Arbeidsmarkedssituasjonen omtales nærmere i kapittel 2.

I rapporten viser vi at både en raskere gjenåpning og sterkere offentlig etterspørsel enn antatt vil kunne bidra til å få ned ledighetstallene raskere.

Les hele samfunnsnotatet her!  

Kontakt