Samfunnsnotat nr 2.20 Tiltak og politikk for å gjenreise økonomien i neste fase av koronakrisen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samfunnsnotat nr 2.20 Tiltak og politikk for å gjenreise økonomien i neste fase av koronakrisen

Tiltakene må utformes målrettet og tidsbegrenset, og forutsette ny aktivitet, samt opprettholde pågående aktivitet. Formålet med tiltakene må være verdiskapning og sysselsetting i Norge.

Økonomi og samfunn

Når vi går over til en tredje fase i håndteringen av koronakrisa har vi fått mer erfaring. Det er viktig i nåværende fase å unngå massive nedstengninger som gir store tap for samfunnet. Våre forslag er beskrevet nærmere i dette dokumentet.

Les hele samfunnsnotatet her!

Kontakt