LO-jubel over pensjon fra første krone - også i staten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Helge Heyerdahl

LO-jubel over pensjon fra første krone - også i staten

Endelig blir det pensjon fra første krone også for ansatte i staten.

Obligatorisk tjenestepensjon

Regjeringen foreslår å fjerne minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse. Det vil i så fall innebære pensjon fra første krone også for ansatte i staten.

- LO støtter helhjertet opp om regjeringens forslag. Det er helt naturlig at det også i lovfestet offentlig tjenestepensjon blir pensjonsopptjening fra første krone og første dag. Det vil gjøre pensjonssystemet enda mer rettferdig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Mer rettferdig pensjonssystem

1. januar i år trådte det mangeårige kravet fra fagbevegelsen om pensjon fra første krone og første dag i private tjenestepensjonsordninger i kraft. Dette var noe av det første det nye stortingsflertallet vedtok.

Dermed fikk én million nordmenn, først og fremst kvinner og deltidsansatte i varehandel, privat tjenesteyting, hotell og restaurant, en bedre pensjonsopptjening.

Nå foreslår altså regjeringen at også Statens pensjonskasse følger etter. I likhet med i privat sektor, så har minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse vært at arbeidstiden utgjør 20 prosent eller mer av full stilling.

Svært gode nyheter

- Dette er svært gode nyheter. I privat sektor ble jo dette fjernet da det nye stortingsflertallet vedtok at reglene om pensjon fra første krone og første dag skulle tre i kraft 1. januar 2022. Nå kommer Statens pensjonskasse etter, slår LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast.

Les mer om forslaget her. 

Kontakt