Hva er LO Luftfart?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva er LO Luftfart?

Ingen fagforeninger i Norge organiserer flere og bredere i luftfarten enn oss.

Det gjør 

 • at vi er representative
 • at vi blir lyttet til
 • har gjennomslagskraft

Luftfarten er av stor samfunnsmessig betydning for Norge. Den sikrer en trygg og effektiv infrastruktur, skaper arbeidsplasser, sikrer bosetting og binder landet sammen.

Vi jobber sammen med arbeidsgivere og myndigheter for å bedre forholdene i luftfarten. Det bidrar til tillit og godt samarbeid. Vi jobber for et godt samarbeid i lufta og på bakken.

LO Luftfart er et kompetanse- og samarbeidsorgan for LO-forbund som organiserer ansatte innen luftfarten.

LO Luftfart består av:

 • Norsk Flygerforbund
 • Kabinansattes Forbund
 • Industri Energi
 • Fellesforbundet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og kontor
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Norsk Arbeidsmansforbund
 • Fagforbundet
 • EL og IT Forbundet
 • LO Norge

LO Luftfart er et sekretariatsoppnevnt utvalg og ledes av første nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.