Mertid for avisbudene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Som bildet viser, pakkehylla består av mer enn aviser.

Fellesforbundet og avisbudene vant viktig sak om mertid i Arbeidsretten

Fellesforbundet og avisbudene vant viktig sak om mertid i Arbeidsretten

LO-advokatene

Tvisten omhandlet krav om mertid fra avisbud ved Innlandet Distribusjon - Lillehammer AS. Bakgrunnen for kravet var at avisbudene opplevde å bli pålagt flere arbeidsoppgaver. De godtok å levere mer varierte og tyngre pakker. Som bildet viser, pakkehylla består av mer enn aviser. Men når de krevde betalt for mertid, opplevde enkelte at arbeidsgiver avslo kravet, og viste til at de burde ha jobbet raskere. Det Arbeidsretten skulle ta stilling til, var for det første når Avisbudavtalen gir rett til mertid og for det andre om arbeidsgiver hadde skjønnsmessig adgang til å redusere eller avslå mertidskrav. 

Arbeidsretten konkulderte enstemmig at avisbudene har krav på betaling, og at arbeidsgiverne ikke etter eget skjønn kan redusere kravet.

Kravene fra avisbudene var et krav om å få betalt for den tiden de faktisk bruker på arbeidet. Det er arbeidsgiver som har kontroll over hvor mye arbeid hvert enkelt bud tildeles, og det er arbeidsgiver som har gevinsten når oppdragsmengden øker. Det er derfor helt rimelig at avisbudene som gjør jobben også får fullt betalt.

Arbeidsretten har konkludert med at arbeidsgivers avslag på mertid var tariffstridig, og avisbudene har krav på å få etterbetalt krav som er avslått eller avkortet i strid med tarifforståelsen som Arbeidsretten har lagt til grunn.

Lenke til dommen: AR-2021-34