Kulturpolitikk i urolige tider

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Julie Lødrup, førstesekretær i LO
Foto: Trond Isaksen/LO AMBISIØS KULTURPOLITIKK: Julie Lødrup, førstesekretær i LO, mener at vi trenger en kulturpolitikk som er ambisiøs og langsiktig for å sikre et rikt kulturliv.

Kulturpolitikk i urolige tider

Mye står på spill når stormakter bruker alle midler for å ta makt over folk og land. Kultur er vår livsnerve og identitetsbygger. Kulturell kapital styrker folkets evne til å vurdere rett fra galt og slik stå opp for rettigheter og menneskeverd.

Kultur

Av Julie Lødrup, førstesekretær i LO

For å sikre et rikt kulturliv trenger vi en kulturpolitikk som er ambisiøs og langsiktig. En kulturpolitikk som evner å se det store i det små og bygge stabile institusjoner og forutsigbare ordninger for det frie kunstfeltet og frivilligheten. I trange tider må vi evne å løfte blikket og bevare det som sikrer kultur til alle over hele landet. Og oppmuntre til kreativitet og nytenking når ressursene blir knappere.

Kulturens rolle i utvikling av demokratiske verdier som ytringsfrihet og respekt er sentral. Ett steg foran kan kunstnere provosere fram diskusjoner om det ubehagelige. Felles kulturelle opplevelser skaper samhold. Som demokrati er vi avhengig av en kritisk og opplyst befolkning og som kan skille rett fra galt.

I 1945 signerte 51 land FN-pakten. Med det var en global organisasjon som skulle sikre fred og sikkerhet i verden, etablert. I dag har FN 193 medlemsland. UNESCO var en av de første FN-organisasjonene som ble etablert. Formålet er å bidra til fred og sikkerhet gjennom internasjonalt samarbeid om utdanning, vitenskap og kultur. Gjennom det fremmes respekt for rettferdighet, rettssikkerhet og menneskerettigheter.

Kultur og ytringsfrihet henger sammen

Varig fred skapes gjennom dialog mellom mennesker og kulturer. Kulturarv, kulturell aktivitet og ytringsfrihet er grunnleggende for å møte utfordringene vi står overfor i vår tid. Slik verdens nasjoner samlet seg etter andre verdenskrig må også vi samle oss, både her i Norge og globalt. I møte med klimaendringer og krig må vi utvikle våre felles verdier. Gjennom dialog må vi utvikle politiske løsninger som folk tror på – også i kulturpolitikken.

LOs kulturpolitikk favner bredt. Vi vil ivareta arbeidsvilkårene til våre medlemmer: Utøvende kunstnere, dramatikere, forfattere, kulturarbeidere i kommunal og statlig sektor og alle som står bak en scene eller et kamera, eller som på annen måte bidrar til et levende kulturliv over hele landet. Derfor mener vi i LO at det for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling også er nødvendig å støtte oppom kulturen. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss – både som individer og i fellesskap. Samtidig er kulturens egenverdi udiskutabel. Kultur gir glede og mening, underholdning og innsikt. Vi trenger den i hverdagen, vi trenger den til fest og vi trenger den i krise.

Sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter, retter LO søkelyset mot hvilke visjoner og prioriteringer kulturpolitikken trenger, både nasjonalt og internasjonalt, når vi mandag 13.februar arrangerte Kulturtalen i Oslo konserthus. Årets tema var ytringsfrihet i kunsten.

Og det er en viktig samtale å ta. For alle som vil, skal ha mulighet til å skape uttrykk og få inntrykk. Opplevelsene og mulighetene til å delta skal være der for alle – fra amatører til utøvere i verdensklasse. Fra det smale til det brede, fra det underholdende til det utfordrende. Over hele landet. For alle.