LOs Kulturpris

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs kulturpris for 2023 ble tildelt gruppa På stengrunn.Foto: Paul S. Amundsen

Los kulturpris

LOs kulturpris tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur, som beriker vår hverdag og som gjennom sitt virke bidrar til å heve kvalitet og status for en kultur hvor arbeiderbevegelsens verdigrunnlag framheves. Prisen skal være en anerkjennelse for det verdifulle arbeidet som nedlegges for å skape kunnskap om og innsikt i den lokale arbeiderbevegelsens betydning.

Med kulturbegrepet i denne sammenheng, inkluderes idretts- og fritidsaktiviteter, bildende kunst, musikk, litteratur, teater, dans, film med videre.

Kulturprisen er på kr 100 000,-.

Alle LOs og forbundenes organer kan fremme forslag på kandidater til prisen.

Forslagene behandles av en jury som er sammensatt av en representant fra LO, en representant fra AOF og representanter fra LOs kulturutvalg. Utvalgets sekretær er sekretær for juryen. Juryen oppnevnes LOs kulturutvalg. Juryen innstiller overfor LOs kulturutvalg som har forslagsrett overfor LOs administrasjon. LOs sekretariat tildeler kulturprisen og den utdeles i forbindelse med hhv møte i LOs representantskap og LOs kongress.

Juryen 2023:

  • Julie Lødrup, LO (leder)
  • Hans Ole Rian, Creo
  • Tove Rita Melgård, Fellesforbundet
  • May-Britt Sundal, Fagforbundet
  • Ole Henrik Kråkenes, Fellesorganisasjonen
  • Sekretær Lene Furuli, LO

Skjema for nominasjon til LOs kulturpris 2025 kommer her høsten 2024.

Kontakt