Oppsigelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Oppsigelse

Arbeidsgiveren din må ha svært gode og saklige grunner for å kunne si deg opp. Det er ikke gyldig oppsigelsesgrunn å være misfornøyd med arbeidsinnsatsen din.

På papiret

En saklig oppsigelse er for eksempel at du ikke har passet jobben din skikkelig eller at virksomheten må stanse eller redusere driften.

Grove overtramp, som tyveri eller å møte beruset på jobb, kan føre til at du mister jobben på dagen, dette kalles avskjed. Oppsigelsen må også være skriftlig for å være gyldig.

Hvis du selv sier opp jobben, må også dette gjøres skriftlig. Oppsigelsestida er på minst en måned, og er som regel omtalt i arbeidskontrakten din. Oppsigelsestida gjelder fra første månedsskifte etter dagen du har blitt sagt opp eller selv sier opp, og den varer like lenge i begge tilfeller.

Hvis du har skriftlig arbeidskontrakt med prøvetid er det 14 dagers oppsigelsestid i prøvetiden, med mindre annet er avtalt.

Hva er oppsigelsestid?

Hvis du blir sagt opp eller selv sier opp jobben, må du likevel jobbe en periode fra du får oppsigelsen og til du kan slutte. Denne perioden kalles oppsigelsestid, og skal gi deg tid til å finne en ny jobb du kan gå til.