Du har krav på minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hotell- og restaurant: Du har krav på minstelønn!

Jobber du innenfor restaurant, catering og hotell har du krav på minstelønn!

På konto

Påbudt minstelønn hvis du arbeider på hoteller og restauranter.

Jobber du i serveringsbransjen, med catering eller på hoteller så har du krav på en minstelønn.  Det betyr at arbeidsgiver kan lønne deg over denne minstelønna – men ikke under. 

Hovedregelen er at du skal ha 190,79 i timen dersom du er over 20 år – eller dersom du er 18 og 19 -og har jobbet mer enn fire måneder i bransjen.  Dersom du er 18 eller 19 og har jobbet mindre enn fire måneder i bransjen er timesatsen 152,34  .

Er du under 18 år:

16 år: 128,58

17 år: 138,08

Les mer hos Fellesforbundet

Du får bedre lønn med tariffavtale.

Allerede fra du har jobbet mer enn fire måneder – så er forskjellen på den minstelønnen alle har krav på og tarifflønn betydelig.

Kvelds, natt og helgetillegg.
Disse tilleggene har du først krav på dersom det er tariffavtale på stedet.  Tilleggene varierer fra fra 12.53 i timen og opp til 43,86 – litt avhengig av når du arbeider og hva du jobber som.

Antrekk og uniform
Dersom det er tariffavtale får du også tilskudd til rens av uniform/arbeidsantrekk og en del andre rettigheter.

Bli medlem i et LO-forbund

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund. I denne avtalen står det hvilke ytelser du minimum skal ha når du jobber i bedriften. Det er den samme avtalen som blir inngått på alle bedrifter i samme bransje. En av fordelene med en tariffavtale er at du slipper å diskutere med arbeidsgiver om hva vilkårene skal være. Du trenger bare å se hva som står i avtalen. Tariffavtalen har bestemmelser om arbeidstid, lønn, vaktlister, når du har krav på fri med lønn mm. Du og de andre som er medlemmer av fagforeningen i bedriften har også rett til å forhandle sammen om å få betingelser som er bedre enn det som står i avtalen.

Hvordan får du tariffavtale på din bedrift?
De tre første tingene du/dere må gjøre er:

  1. Bli medlem i et LO-forbund
    2. Velg en kontaktperson/tillitsvalgt (eller flere)
    3. Ta kontakt med det forbundet dere tilhører

Forbundene i LO har lang erfaring med å opprette tariffavtaler på nye arbeidsplasser. Ta derfor en prat med det forbundet du tilhører for å få råd om hvordan dere bør gå fram. Finn ditt forbund her!

Jobber du i servering, Catering eller hotell? Bli medlem av Fellesforbundet her!