For varmt på kontoret?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en dame på et kontor
AdobeStock 26 VARMEGRADER: Selv om det ikke finnes noen faste temperaturgrenser i lov eller forskrift, har Arbeidstilsynet klare anbefalinger. De sier at innetemperaturen ikke burde overstige 26 varmegrader.

For varmt på kontoret?

En uvanlig tidlig hetebølge har truffet oss med strålende sol og høye temperaturer. Det kan være nydelig, men det er kanskje ikke like nydelig når du sitter på kontoret og sliter med å konsentrere deg i varmen. Men hvor varmt er egentlig for varmt og hvilket ansvar har arbeidsgiver for å tilrettelegge?

På jobben

Hva sier regelverket?

Ifølge arbeidsmiljølovens § 4-4 (1) skal fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Arbeidsplassforskriften, § 2-14 er tydelige på at inneklimaet på arbeidsplassen og eventuelt personalrom skal være fullt ut tilfredsstillende.

Selv om det ikke finnes noen faste temperaturgrenser i lov eller forskrift, har Arbeidstilsynet klare anbefalinger. De sier at innetemperaturen ikke burde overstige 26 varmegrader og direkte solinnstråling skal hensyntas slik at arbeidstakerne ikke blir utsatt for unødig belastning.

Varmere enn 26 grader? 

Det kan være vanskelig å holde konsentrasjonen og prestere godt på jobb når temperaturen blir ubehagelig høy. Det burde derfor også være i arbeidsgivers interesse å sørge for en veltemperert arbeidsplass. Vi oppfordrer derfor aller først til å ta kontakt med arbeidsgiver. Enten sammen med verneombud eller tillitsvalgt, og forsøke å komme frem til en løsning sammen.

Dersom en er ny på en arbeidsplass er det ikke alltid like gøy å gi beskjed om at noe ikke er greit. Derfor bør en være medlem av et LO-forbund som kan ta det opp på vegne av alle de ansatte.

Dersom arbeidsgiver slår seg helt vrang og nekter å gjøre noe med problemet, har dere likevel noen alternativer:

  • I henhold til arbeidsmiljøloven § 3-1 2. ledd kan dere kreve at temperaturen i arbeidslokalene blir dokumentert. Slik kan man kanskje tydeliggjøre utfordringene i samtalene med arbeidsgiver.
  • Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver å iverksette tiltak for å bedre inneklimaet.
  • I de aller verste tilfellene kan de også stenge ned arbeidsplassen for en periode. Arbeidstilsynet kan derfor kontaktes for å finne frem til en løsning.
  • Verneombudet kan også stenge ned en arbeidsplass inntil Arbeidstilsynet har gjort sine vurderinger, dersom hen mener det ikke er forsvarlige arbeidsforhold.

Likevel oppfordrer vi sterkt til å forsøke å finne frem til gode løsninger i fellesskap med arbeidsgiver. Kanskje over en is?