Med Fagforbundets hjelp fikk Alexander utbetalt to ekstra månedslønner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Med Fagforbundets hjelp fikk Alexander utbetalt to ekstra månedslønner

Alexander Liane og kollegene oppdaget at den kommunale arbeidsgiveren betalte dårligere enn de skulle. Med Fagforbundets hjelp, fikk de både høyere stillingsprosent og etterbetalt lønn for tre år.

– Det var en rar følelse, for jeg har alltid hatt inntrykk av at ting skal være ordentlig i det offentlige. At kommunen har ting på stell, liksom. Jeg følte meg litt utnyttet. Hadde vi ikke funnet ut av det, hadde det sikkert bare fortsatt den dag i dag, sier Alexander Liane (29). 

I 2016 startet han i sin første faste jobb etter å ha fullført utdanningen som barne- og ungdomsarbeider. Kommunen kunne bare tilby en 42,27 prosent stilling på en institusjon for unge med nedsatt funksjonsevne. Men lykken over å være ferdig med korte vikariater og delvis arbeidsledighet var større enn ønsket om å diskutere stillingsprosenter og desimaler. 

– Arbeidsmengden varierte gjennom året. Vi jobbet bare noen timer på dagen, men hadde fulle dager i skolens ferier.

Etter et par år i jobben, var det imidlertid noe som skurret med lønna. Alle fagarbeiderne på institusjonen hadde fast årslønn, og stillingsprosenten var beregnet ut fra total arbeidsmengde i løpet av året. Men selv om flere hadde ulik stillingsprosent, jobbet alle nøyaktig like mye.

En av Alexanders kolleger bestemte seg for å regne på det og fant fort ut at faktisk arbeidstid var høyere enn stillingsprosenten tilsa. 

– Kommunen hadde regnet feil og vi fikk for lite betalt. Det var snakk om få prosenter, men det blir en del penger i løpet av noen år. 

De gikk til enhetsleder og lønningskontoret og la frem saken sin, men fikk beskjed om at de tok feil og kom ingen vei. Alexander, som allerede hadde vært aktiv i Fagforbundet i noen år, visste råd.

– Godt å ha en organisasjon i ryggen

Han og kollegaen med regnearket tok kontakt med en av Fagforbundets hovedtillitsvalgte. De fikk raskt bekreftet at regnestykket var riktig og at de dermed hadde en rekke krav og rettigheter. 

– Fagforbundet var veldig tydelige på hva vi kunne forvente, og det viste seg at de hadde rett. Vi fikk god informasjon, og det var tydelig at de var profesjonelle, at de visste godt hva de drev med og at de hadde erfaring med liknende saker. Det hjalp nok også at det var mange på arbeidsplassen som var fagorganisert, sier Alexander.

Prosessen videre gikk gjennom Fagforbundet, og da gikk det fort. De fikk et nytt møte med ledelsen, og det gikk bare noen uker før de aksepterte kravet: Tre år med etterbetalt lønn og høyere stillingsprosent i jobben. For Alexander utgjorde det to ekstra månedslønner. 

Han, som har fortsatt å engasjere seg i Fagforbundet og i dag har vervet som nestleder i forbundets ungdomsorganisasjon, mener det var helt avgjørende for å få ekstern, profesjonell hjelp.

– Det kan være vanskelig for unge som er helt nye i arbeidslivet å stå opp mot en erfaren ledelse. Du skal være rimelig sikker på egne argumenter for å sitte og kreve ting av noen med høyere stilling og mer erfaring enn deg selv. Og ikke minst er det lett å bli usikker når du får beskjed om at det du sier er feil. Det var veldig godt å ha en organisasjon i ryggen.