The Norwegian Model

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Learn about The Norwegian Model

How can it be that the collaboration of the social partners in Norway's working life is less like a boxing match and more like a dance? On this website, you can learn more about the Norwegian model. Click on each language to watch videos and learn more.

The videos and website is made from funding from the EEA and Norway Grants Project.

English

The Norwegian model emerged through unrest, conflict and class struggle. Norway went from strikes and lockouts to negotiations between labor organizations and the employer organizations. Today, the result is a model with small wage differentials, small inequality and high employment and high economic growth. This is a win-win situation for both workers, employers and society. But how did it develop like that? See the videos to learn more.

 

 

Polski

Model norweski wyłonił się w wyniku niepokojów, konfliktów i walki klasowej. Norwegia przeszła od strajków i lokautów do negocjacji pomiędzy organizacjami związkowymi, a organizacjami pracodawców. Dziś efektem jest model charakteryzujący się niewielkimi różnicami w wynagrodzeniach, minimalną nierównością, wysokim poziomem zatrudnienia oraz wzrostem gospodarczym. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla pracowników, pracodawców, jak i społeczeństwa. Jak do tego doszło? Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się więcej.

Українська

Норвезька модель виникла через хвилювання, конфлікти та класову боротьбу. Норвегія перейшла від страйків і локаутів до переговорів між профспілковими організаціями та організаціями роботодавців. Сьогодні результатом є модель із невеликою різницею в оплаті праці, невеликою нерівністю, високою зайнятістю та високим економічним зростанням. Це безпрограшна ситуація і для працівників, і для роботодавців, і для суспільства. Але як це так склалося? Перегляньте відео, щоб дізнатися більше.

Русский

Норвежская модель возникла в результате волнений, конфликтов и классовой борьбы. Норвегия перешла от забастовок и локаутов к переговорам между профсоюзными организациями и организациями работодателей. Сегодня результатом является модель с небольшой разницей в заработной плате, небольшим неравенством, высокой занятостью и высоким экономическим ростом. Это беспроигрышная ситуация для работников, работодателей и общества. Но как это развивалось таким образом? Посмотрите видео, чтобы узнать больше.

български

Норвежкият модел се появи чрез размирици, конфликти и класова борба. Норвегия премина от стачки и локаути към преговори между трудовите организации и организациите на работодателите. Днес резултатът е модел с малки разлики в заплатите, малко неравенство и висока заетост и висок икономически растеж. Това е печеливша ситуация както за работниците, така и за работодателите и обществото. Но как се разви така? Вижте видеоклиповете, за да научите повече.