Om å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Om å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen

EØS-avtalen er ikke ment å gripe inn i vår måte å organisere velferdssamfunnet på.

Europa og EØS

Det går fram av et juridisk notat om EØS-regelverket som LO har fått utarbeidet i forbindelse med deltakelse i et utredningsarbeid under Næringsdepartementet. Utredningen handler om hvorvidt offentlig tjenesteyting har særfordeler i konkurranse med private bedrifter. Notatet er skrevet en advokat med særlig kompetanse på ESA og EU-rett.

Bakgrunnen er at ESA mener at private kan bli utkonkurrert av det offentlige, som ikke betaler skatt eller kan gå konkurs, og at dette bryter med EU-reglene om ulovlig statsstøtte.

Notatet påpeker at ESA krever oppdeling av offentlig virksomhet i Norge utover det noe EU-land har gjort eller er pålagt å gjøre.

Å følge ESAs pålegg vil verken være nødvendig som følge av EØS-avtalen eller ønskelig av hensyn til effektiviteten i stat og kommune.

Les notatet her