LO vil styrke sosialdialogen i Europa

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EU-parlamentet i Brussel

LO vil styrke sosialdialogen i Europa

EU-kommisjonen fremmer høsten 2022 to initiativ for å styrke sosialdialogen på både nasjonalt og europeisk nivå. LO vil bidra inn i prosessene basert på våre norske erfaringer med sosialdialog i den norske arbeidslivs- og samfunnsmodellen.

Europa og EØS

Sosial dialog, eller det vi i Norge ofte kjenner som trepartssamarbeidet er en god måte å organisere arbeidslivet på. Norske erfaringer gjennom tiår, viser at det gjør det lettere å håndtere krisetider, og bidrar til mer rettferdig fordeling. Det bygger opp under godt styresett og demokratisk deltakelse i politiske beslutninger. Det gir økonomisk og sosial motstandskraft, konkurranseevne, inkluderende utvikling og stabilitet.

For LO er det klart at sosial dialog vil være avgjørende for om vi på nasjonalt nivå vil lykkes med både digital og grønn omstilling i årene fremover. 

Høsten 2022 vil EU-kommisjonen fremme både en rekommandasjon og en kommunikasjon med forslag til tiltak og prosesser med formål om å styrke sosialdialogen både nasjonalt og på europeisk nivå. Sverige tar også over formannskapet i EU våren 2023 og vil sette temaet høyt på dagsorden. Sosialdialog kan være både dialog og forhandlinger mellom partene i arbeidslivet og trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

I de nordiske landene er det lange tradisjoner for dialog og samarbeid. Dette er en arbeidsform som har formet både arbeidsliv og samfunnet for øvrig. For eksempel viser forskning at sosialdialog har redusert konfliktnivået i arbeidslivet og økt både produktivitet og effektivitet. Spesielt under pandemien ble det tydelig at de land som hadde en velfungerende sosialdialog raskere fikk på plass krisetiltak, samt raskt fikk på plass helse, miljø og sikkerhetstiltak på arbeidsplassene.  

LO fremhever spesielt retten til organisering og forhandlinger. Sterke parter i arbeidslivet er avgjørende for en velfungerende sosialdialog. Viktig er også at Norge viderefører sitt bidra til anstendig arbeid og sosialdialog gjennom EØS-midlene. Skolering av unge personer fra både fagbevegelsen og arbeidsgiversiden er et viktig bidrag for fremtidig utvikling av sosialdialogen. LO fremhever her spesielt vårt felles læringsspill kalt «vinn-vinn», utarbeidet sammen med NHO, om det norske trepartssamarbeidet og den norske modellen.  

Les mer om alle LOs innspill i det vedlagte dokumentet.

Kontakt