EUs helseunion og helsepolitikken i Norden

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

EUs helseunion og helsepolitikken i Norden

Truer arbeidet med EUs helseunion styringen av helsepolitikken i Norden og vårt solidariske helsetilbud? Seniorøkonom i LO Norge Stein Reegård har skrevet dette notatet for SAMAK om denne viktige problemstillingen, som nok uroer noen.

Europa og EØS

Reegårds vurdering er at dagens helsesektorer er så forskjellig over hele EU at en felles politikk for de grunnleggende organisatoriske og finansielle forhold er helt urealistisk i overskuelig fremtid, selv hvis noen skulle ønske dette.

- Truer-EUs-Helseunion-Nordens-helsepolitikk-Notat-til-SAMAK (PDF)

Likevel er det behov for økt kompetanse og oppmerksomhet mot EUs helsepolitikk – og EUs politikk på andre velferdsområder og utdanning – for å sikre at en «indre marked»-logikk på enkeltområder ikke undergraver våre nasjonale styringsmuligheter og ikke minst våre ønsker om et solidarisk helsestell.

SAMAK er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, det vil si samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene. 

Kontakt