Arbeid mot seksuell trakassering må inn i trepartssamarbeidet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeid mot seksuell trakassering må inn i trepartssamarbeidet

- Vi mener det nå er nødvendig å løfte samarbeidet mot seksuell trakassering til et nytt nivå, skiver nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, i et brev til statsrådene Hauglie og Horne.

Et likestilt arbeidsliv

Den internasjonale #MeToo-kampanjen og debattene i kjølvannet har for alvor satt omfanget og alvorlighetsgraden av seksuell trakassering på dagsorden. Nå er det nødvendig å løfte samarbeidet mot seksuell trakassering til et nytt nivå, skriver Hessen Følsvik: 

Arbeid mot seksuell trakassering må løftes inn i trepartssamarbeidet

I Norge har vi hatt seksuell trakassering i arbeidslivet på dagsorden i trepartssamarbeidet også før #MeToo. På forrige møte i Arbeidsgruppe for likestilling under ALPR møtte representanter for Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet og presenterte det samarbeidet de har satt i gang, der det blant annet planlegges skolering av inspektører og omfattende tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen.

Dette arbeidet er en direkte oppfølging av en Fafo-rapport som ble lansert i mars i år. Dette var forøvrig en rapport som LO-familien finansierte, fordi vi så et behov for økt kunnskap, blant annet om hvordan saker om seksuell trakassering håndteres på arbeidsplassene.

At arbeidstilsynet prioriterer arbeid mot seksuell trakassering i restaurantbransjen, er svært positivt. LO mener imidlertid ikke det er nok. Vi mener det nå er nødvendig å løfte samarbeidet mot seksuell trakassering til et nytt nivå.

Vi ber som en start om at arbeid mot seksuell trakassering settes som sak på neste møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR). På grunnlag av drøftingene der, bør det settes i gang et større prosjekt og satsning.

Les hele brevet her!